ÅRETS TAROT 2018

Årets tarot svarar på frågan vad bloggens läsare har att vänta sig under året som kommer. Har du hittat hit gäller läggningen dig, men kom ihåg att det rör sig om energier som kan ta sig olika uttryck beroende på person och omständighet.

 

Välkomna till en tarotprognos för 2018 med ett allmänt och andligt fokus. 

 

Januari

I början av året kan det figurera en man, en intelligent man som kan konsten att lyssna, är klok och kan ge goda råd – det kan vara en far eller en fadersgestalt som finns till hands i ditt liv. Skulle det inte finnas någon bokstavligt talat så innebär månaden ändå en kvalitet av stöttande kärlek och omvårdnad – universum står på din sida. Det finns en fin balans och kombination av maskulina och feminina aspekter här: medkänsla och kärlek, handlingskraft och förmåga att få konkreta resultat som kan komma till uttryck genom dig och i ditt liv – genom att du till exempel kan vara både kärleksfull men ändå ha förmåga att sätta de gränser du behöver för att inte bli utnyttjad eller överkörd. Svar som du söker behöver du inte leta långväga efter, de finns nära dig och kan vara en del av dig: meditera, lyssna på din intuition/din själ och ditt högre jag och var lyhörd för dina drömmar eftersom du kan få värdefull och sann information den vägen. Du kan också finna ledtrådar i böcker och i så fall står de förmodligen redan i bokhyllan. Du kan även känna dig inspirerad och se att dina mål ligger inom räckhåll.

Februari

Under februari månad ligger det för arbete och ansträngningar oavsett om det är i ett professionellt sammanhang eller rent personligen. Det går inte att komma undan utan är jobb som behöver göras av en eller annan anledning. Det krävs en viss klarhet av dig över vad det är du försöker åstadkomma så att du har siktet inställt och inte förlorar dig i själva görandet utan istället har visionen framför ögonen. Det är extra viktigt med den spirituella aspekten som drivkraft och grund för dina förehavanden. Vet du varför du jobbar med det du gör? Känner du tillfredsställelse på ett djupare plan eller är det enbart för att förtjäna ett uppehälle? Se till att du får stunder av vila och avkoppling, det är inte meningen att du ska slita ut dig på vägen, även om du arbetar hårt. Det finns ett fokus på utbildning, kurser och annat som gör att du slipar och förbättrar dina färdigheter och utökar dina kunskaper för att bli ännu bättre på det du gör. För en del kan det också handla om att detta är tiden för att påbörja en karriär av någonting som varit och är en hobby. Du kan känna dig stolt över vad du gör och åstadkommer.

Mars

I mars månad ser det återigen ut att figurera en man som kan vara behjälplig på ett praktiskt plan, det kan vara någon som finns nära dig och som hjälper dig att se klart på det som pågår samtidigt som han representerar stabilitet och trygghet. Hjälp kan komma genom arbetskontakter eller genom någon som befinner sig i auktoritetsställning. Det finns ett behov av att se över och utvärdera vad det är som ger tillfredsställelse på alla nivåer: fysiskt, känslomässigt, andligt – och sen sträva efter att uppnå den balansen, så att det ena området inte breder ut sig på bekostnad av det andra.

Övergripande energi första kvartalet

Under första kvartalet ser det ut att finnas ett behov av egentid på olika sätt. Andra kan göra anspråk på dig och kräva mer än du har att ge så det är viktigt att kunna säga nej. Du kommer behöva tid och utrymme åt dig själv för att höra din inre röst och vägledning. Om du inte kan få mycket sammanhängande tid åt gången så se till att i alla fall få några minuter här och där, det kommer inte bara göra dig gott, det är nödvändigt. Tiden kan också handla om att det bereds ett avbrott från de vanliga rutinerna och görandet och i så fall är det till för att du ska återhämta dig och samla kraft inför framtiden.

April

Under april ser det ut som att du har åstadkommit saker och ting och att det nu är dags att göra en utvärdering. Det som redan är igångsatt fortsätter av egen kraft och du kan ta lite tid åt att skaffa dig en överblick och för en kortare paus, men det är inte läge att vila på lagrarna för då skulle du tappa i framfart. Du ser ut att ha det du behöver för att framgångsrikt röra dig framåt, men du kan behöva att se över dina mål och finjustera dem – också dina relationer och din livsstil. Kanske finns det saker som du inte är nöjd med och som du skulle kunna göra någonting åt. Du har möjlighet till det nu. Eller så kommer du fram till att allt är som du ska, men då vet du det och kan få ännu mer vind i seglen. Du kan bli medveten om saker och ting och få en starkare känsla för den underliggande andliga verkligheten ur vilket den praktiska och materiella verkligheten springer.

Maj

I maj kommer du känna att du har kraft och förmåga. Du kan ta dig igenom och överkomma vad som än kommer i din väg – du har ditt öde i dina händer och kan röra dig framåt med dina planer. Kom ihåg att fokusera på det du vill ha och inte på det du inte vill – säg till exempel inte att du inte vill stanna på det jobb du nu är utan att du vill ha ett annat: det är en liten justering i tanken som kan gå långt. Överhuvudtaget är det extra viktigt hur du använder tankarna eftersom du har en sån kraft i dig och att de bestämmer en stor del av hur utfallet blir. Känner du dig rädd eller tvivlar så gör en ansträngning att göra dig av med det eftersom du egentligen inte har någon anledning just nu. Din inre verklighet, din andlighet kan kännas stark och påtaglig och det är viktigt att du inte negligerar dina andliga behov. Om tiden är svår och du känner dig prövad är det bra att veta att det har alla förutsättningar – och kommer – att vända snart.

Juni

I juni finns det ett fokus på vänskap och kärlek och allt annat som rör hjärtats angelägenheter, framförallt om det är någon annan inblandad. Tvillingsjälar och andra med själspartners kan beröras starkt. Den som känt sig stängd kan få uppleva ett öppnande av hjärtchakrat. Det finns också möjlighet att få inblick i andra dimensioner av verkligheten och en känsla av att vara ett med allt. Det är en bra tid att rensa luften och lösa gamla konflikter och meningsskiljaktigheter eftersom energin ligger för harmoni i relationer och förhållanden samt en anda av samförstånd och samarbete. Alla former av partnerskap bör fungera väl här.

Övergripande energi andra kvartalet

Sommarens första tre månader kännetecknas av en mycket fin energi för allt som har med kärlek och nära och kära att göra, vänner och familj. Det finns en känsla av tillfredsställelse i alla former av personliga relationer, känslomässig harmoni och även välstånd och framgång på olika sätt samt en känsla av trygghet. Samarbete och att arbeta i och för en grupp är också en del av den här energin och bringar välgång för alla. Det bör också finnas en känsla av tacksamhet och om du har svårt att finna den så kan du ändå göra ett försök att se det som är bra för att hjälpa på traven. Gör gärna en lista om det hjälper. Att odla tacksamhet är ett sätt att öppna upp och hålla igång ett positivt flöde.

Juli

I juli kan det för en del finnas en känsla av besvikelse och/eller stress och ser ut att handla om separation av något slag. Det är viktigt att bevara perspektivet eftersom det också ser ut som att det som eventuellt försvinner här är något som egentligen inte längre tjänar dig. Även om det kan kännas som om någonting går förlorat så är sanningen den att känslan av förlust är övergående och när du ser det samt förstår att det bereder plats för någonting bättre så infinner sig istället känslan av läkning och lugn. Det kan finnas anledning att aktivt släppa taget om “allt och alla” som inte längre tillhör ditt liv/din själ. Att separera kan som alla vet vara känslomässigt prövande men är ibland nödvändigt eller oundvikligt för att komma vidare. Det är självklart, men kan vara värt en påminnelse. Det betyder inte att vi ska undertrycka en känsla av ledsnad, men vi behöver inte heller hålla fast i den.

Augusti

Det kan finnas en kvinna i livet som ställer till någon form av besvär eller förtret – det kan vara en mamma, syster, vän eller före detta till dig själv eller en partner, någon som kanske har goda intentioner men som ändå lägger sig i på ett oönskat sätt och ställer till det. Du kan behöva sätta ner foten. Om det inte är en bokstavlig person så kan det vara en situation som gått lite överstyr och som du inte är bekväm med och som kräver en åtgärd. Dina känslor kan vara vägledande och ge insikter och peka mot en fördjupning av ditt andliga liv och du kan här få en aning om hur du ska gå vidare inte minst på din andliga väg. Du kommer inte vara beroende av andra för detta utan kunna stå och gå själv, du har den inre styrkan och klarheten.

September

Höstens första månad kommer med inspiration och positiv förväntan inför framtiden, känslan av att du kommer få dina behov tillgodosedda på alla sätt, både andligt, känslomässigt och materiellt. Faktum är att det mesta borde ordna upp sig och lägga sig fint på plats här och det du har gjort kan bära frukt nu eller inom en snar framtid. Du kommer förmodligen känna dig hel, ett med din sanna och andliga natur/din själ och med stor sannolikhet kommer du också vilja rikta dig utåt för att andra ska få ta del av glädjen och visdomen som du kommer i kontakt med nu. Gör du det som kommer du få flerfaldigt tillbaka – andra behöver dig och när du sträcker dig ut blir du belönad. Du är på rätt väg och det du sätter igång här som bottnar i ditt inre kan sträcka sig en bra bit in i framtiden på ett positivt sätt.

Övergripande energi tredje kvartalet

Någonting nytt är på väg att födas i ditt liv. Det kan vara ett bokstavligt barn, men det än mer troligt att det är någonting kreativt och/eller någonting som har med ditt arbete och din karriär att göra. Var öppen och tillåtande och nyfiken som ett barn. Ägna tid åt att leka, drömma, ha kul. Din verksamhet eller ditt företag kan expandera om du driver sådant och/eller är det din ekonomi som får sig ett uppsving. Odla inre stillhet och att ta dig tid för meditation och kontemplation eftersom du kan få mycket inspiration och vägledning nu. Var öppen för ny input och information, undersök andra sätt att se inom det metafysiska än vad du kanske normalt underhåller. Du kan komma att göra en medial erfarenhet och/eller på annat sätt utveckla dina mediala gåvor.

Oktober

Du behöver eller kommer att hitta bättre sätt att använda din inre kraft på, både andligt, känslomässigt och fysiskt. Du har förmågan att skapa det liv du vill med ditt fokus och dina tankar. Du kan möta de flesta utmaningar och har förmågan att göra skillnad, både i ditt eget och i andras liv, så länge du har intentionen och backar upp med handling – att handla behöver dock inte innebär aktivitet i den yttre världen, även att till exempel meditera är en handling. Kom ihåg att försäkra dig om att allt agerande är grundat i ditt inre innan du skrider till verket, så att du är säker på varifrån drivet kommer. Under månaden kan det också finnas någonting som tar sin början och positiva förväntningar. Du kan komma att uppleva så kallade synkroniciteter – meningsfulla samband som uppstår i det som händer och i utvecklingen – och är ett uttryck för det djupare skeendet även om det på ytan kan verka banalt eller futtigt. Det ligger även för – precis som i den förra övergripande tremånadersperioden – att ta del av ny information på det metafysiska området, att studera någonting som expanderar ditt medvetande och fördjupar känslan för din andliga natur. En lärare på det andliga området kan också dyka upp och fungera som en mentor för dig och hjälpa dig att hitta ett nytt sätt att förhålla dig till livet och tillvaron.

November

Under november finns det ett fokus på att finna och upprätthålla balansen. Det ser ut som det kan finnas mycket att göra, många bollar att hålla i luften och stora anspråk på dig och mycket ansvar som som gör att du tänker att du inte har tid med ditt inre liv – men tänk igenom det en gång till: det är ditt inre som ger dig kraften att klara av dina yttre åtaganden, och om du börjar tulla på att ta hand om dig på insidan så får du svårare att möta och klara av det du behöver göra i det yttre. Tid för dig själv behöver inte handla om stora tidssjok, fem minuter eller bara två här och där kan räcka, men själva intentionen att koppla ihop dig eller upp dig med din andliga natur/din själ ger massor tillbaka. Ibland kan en kort promenad eller meditation vara det som gör att du förnyar dig och dina krafter samt håller balansen. Se till att inte sprida dig själv för tunt på för många saker.

December

December är en bra tid i synnerhet för arbete och karriär men också överlag. Du har klarat av någonting, det kan vara enkelt och tydligt som en utbildning eller kurs men det kan också vara någonting annat. Vad det än är är det saker som du kommer kunna använda dig av framöver och vara en del av ditt liv och även i vissa fall ditt uppehälle. Du kan bli sedd och få någon form av erkännande. Du är på väg att göra nya erfarenheter inom det område som du har lagt ner arbete på. Du kommer fortsätta att sträva efter att fördjupa din andlighet och kanske också ta del av uråldrig visdom på något sätt – alltså inte det som kallas new age utan det som har anor och traditioner lång bakåt i tiden, mystik och magi och kanske hemliga sällskap och liknande även om du inte behöver gå så långt att du blir medlem.

Övergripande energi fjärde kvartalet

Ta det lugnt. Låt inte oro och ångest över framtiden ta över och bli överväldigande bara för att du inte kan se den klart. Ta en dag i taget, eller en timme eller en minut i taget om du måste. Vad är du egentligen rädd för? Det mesta av det du oroar dig för kommer aldrig att hända. Om du måste, härled rädslan och se om det verkligen är någonting som du behöver jaga upp dig för i ögonblicket. Behöver du hjälp med detta, så tveka inte att be om det. Du kanske inte känner för ditt andliga inre arbete under denna period, men du gör klokt i att upprätthålla det ändå eftersom uthållighet lönar sig också på det området Alla som går en så kallad andlig väg med sitt liv upplever “torrperioder” mellan varven och då är det viktigare än någonsin att inte ge upp. Var fokuserad och disciplinerad, läs, studera eller gör någonting annat som vidgar din horisont. Det kan finnas någonting som verkar oöverstigligt och lite tufft att ta sig över, men det kommer du att göra, och det är också i själva verket bara själva sluttampen av någonting där det mesta redan är framgångsrikt avklarat. Och när det är över kommer det att lossna betydligt.

Övergripande energi för hela året

Året handlar om att växa andligen – och krympa egot. Allt är som det ska egentligen, men det kan ibland kännas som om det inte är det – bara för att du inte riktigt är i kontakt med din inre natur eller din andliga verklighet utan fokuserar mest på det yttre. Du kan behöva rena, rensa och på andra sätt göra dig av med sådant som stör dig eller ligger i vägen för att du ska komma helt “hem” i dig själv. När du gör det förvandlas den här känslan av avskildhet och motighet till en känsla av helhet, djup frid och tillförsikt där du inte påverkas av de yttre skeendena i någon nämnvärd utsträckning.

Tar med in i 2019

En virvelvind av aktiviteter – energin är på topp och det sociala livet skjuter fart. Det kan innebära bland annat framförallt kortare resor till annan ort för att delta i aktiviteter som konferenser och workshops och liknande sammankomster som innebär ett utbyte av idéer. Den positiva skjutsen gäller också arbetslivet. Se dock upp med otålighet vad du än gör. Även om det är mycket som händer, går undan och du kan få mycket gjort kan du samtidigt behöva slå av lite på takten mellan varven så att du inte förlorar dig helt – ta dig tid att smälta och framförallt att lyssna på din inre röst och vägledning och ditt hjärta och inte ditt huvud innan du sätter fart igen.

Lita på din intuition för att veta hur du ska röra dig framåt. Saker och ting kan synas lite oklara och det finns omständigheter som inte kommer fram i ljuset så att få information från ditt inre kan vara enda sättet att orientera sig mellan varven. Budskap kan komma till dig, inte minst genom dina drömmar, så var lyhörd för dem också.

Det ligger för resor, både i det inre och i det yttre – kortare eller längre – men i alla fall rörelse från en plats till en annan som också innebär en lättnad och att du lägger någonting som varit problematiskt bakom dig. Det betyder inte att allt blir omedelbart perfekt i bemärkelsen som en sol utan fläckar, men det är utan tvekan som att du kliver in i någonting som är bättre än hur du upplevt det innan. Stress och press minskar. Du kan bli medveten om sådant som tidigare undsluppit dig och det kan vara resultatet av att du frångår dina vanliga rutiner, oavsett om det är för att du reser i geografin eller för att du experimenterar med andliga övningar som du inte ägnat dig åt förut. Vad det än är som innebär ett avbrott i det vanliga för dig framåt.

star

GOTT NYTT ÅR 2018!

star

24 Comments

Post A Comment