Orakelbudskap 17 – 23 augusti 2015

Sedna är en havets gudinna hos inuiterna och rår över liv och död.

Myten berättar att hon var en vacker och kräsen flicka som nobbade alla friare till dess att en stormfågel lockade henne med ett fantastiskt liv.

Löftena var dock tomma och istället mötte Sedna en tillvaro i smuts och elände och när så hennes far kom på besök övertygade hon honom att ta henne med sig.

En svår sjö orsakad av stormfåglar som förföljde dem fick fadern att slänga sin dotter i havet för att rädda sitt eget skinn och när hon försökte ta sig tillbaka ombord skar han av hennes fingrar. Hon sjönk till botten och de avhuggna fingrarna förvandlades till olika former av havsdjur.

Sednas uppmaning är att vi ska sluta vara offer och istället ta makten och kontrollen över vårt eget liv.

Ett offer är hjälplöst och maktlöst och utsatt för omständigheter han eller hon inte kan påverka – ansvaret för hans eller hennes liv, välfärd och lycka ligger på någon eller något annat, på händelser utanför honom eller henne själv.

Men faktum är att såtillvida vi inte är barn eller utsatta för omständigheter som direkt och akut hotar våra primära behov och vår överlevnad, som krig, våld, total fattigdom och svält, är vi egentligen inte offer för någonting annat än oss själva – för våra egna begränsade och begränsande tankar, känslor, uppfattningar och åsikter.

Att ta hundra procent ansvar för sitt liv, även för det som är utmanande och lämnar en hel del att önska, är radikalt och ibland svårt – det kräver inte bara att vi helt och hållet ger upp vår position som offer och den sympati och vinst som att vara ett offer kan ge, utan tvingar oss också att se verkligheten som den är och att agera själva. Men det är också det som är vägen till ett fullt ut autentiskt liv som stämmer överens med de vi verkligen är och inte med en roll vi tagit på oss.

Man kan vara ett offer på många sätt och vi kan alltid skylla på det ena eller det andra – på vår barndom och våra föräldrar, på samhället och på politiken, vår ålder eller vårt kön, vår brist på utbildning eller vår diagnos – det finns alltid någonting att hänga upp sig på – men i själva verket är allt bara undanflykter och ursäkter som håller oss fångna vid det förgångna och kedjade vid människor och situationer som inte ger oss en chans att utvecklas, växa och mogna som varelser.

Var gärna lite uppmärksam på vad du tänker, känner och säger den här veckan – fundera på om det är så att du lägger orsaken till hur det ser ut i ditt liv – i stort som i smått – på någonting utanför dig själv och se om du kan betrakta det hela ur ett annorlunda perspektiv – ett perspektiv som innebär att du tar ansvar fullt ut och står i din fulla kraft på alla områden och i alla aspekter av ditt liv.

Använd dig även gärna av tacksamhet och förlåt det som har varit och dem som har gjort dig illa – tacksamhet och förlåtelse är två andliga metoder som biter och rår på det mesta, så ock offermentalitet.

Affirmera också gärna, till exempel: Jag tar fullt ansvar för allt som händer och sker i mitt liv och allt som händer och sker i mitt liv är till mitt högsta bästa!

***

I fortsättningen kommer orakelbudskapen en gång i veckan och Veckans tarot övergår till att bli Månadens tarot med början i september.

Ha en fin vecka!

Tags:
,
3 Comments

Post A Comment