Orakelbudskap 30 januari 2016

Den rakaste och snabbaste vägen är inte alltid den bästa. Vi kanske tror det eftersom vi värderar effektivitet och rationalitet högt, men i själva verket är det då en hel del vi går miste om.

Istället för att orientera oss efter våra yttre sinnen och vår logiska hjärna kan vi lyssna på vår inre vägledning, på vår själ, vårt allvetande högre jag och vår intuition. Det finns oftast en annan väg för oss framåt än den som bara leder snabbast till målet och som medför att vi anländer vid vår destination betydligt rikare, erfarnare och visare än vi var då vi påbörjade färden. Den sträckan kan ha gått både i spiral och i kringelikrokar.

Det kan också vara så att den väg vi trott vara rakast i själva verket innehåller sådana fallgropar och andra hinder att den snirkliga vägen faktiskt leder oss fram snabbast i alla fall.

Manifestation är processen när någonting som finns i den osynliga verkligheten tar form i den synliga, fysiska och materiella verkligheten. Man kan också kalla det för en skapelseprocess och att manifestera är en pågående verksamhet, någonting vi ägnar oss åt oavsett om vi är medvetna om det eller inte, eftersom vi är skapande varelser i vår medfödda natur – vi tror gärna att vi är offer för omständigheter bortom vår kontroll men i själva verket är det vi själva som antingen skapar eller befäster dem med hjälp av våra tankar, föreställningar och känslor.

Att ta kontroll över den processen, att medvetet använda sig av detta faktum är – om ni frågar mig – det viktigaste vi kan göra. Att förstå att vi ständigt skapar vårt liv och ta radikalt ansvar också för det som inte verkar ha direkt koppling till oss själva, men som ändå finns där, är en modig och fruktbar utgångspunkt för förändring – eller till och med total transformation – av en situation eller ett helt liv.

Allting börjar och slutar med oss själva. Vi kan behöva hjälp och vi kan behöva lägga ner mycket krut, men om vi gör det finns det inte någon situation som är hopplös, hur svårt det än kan kännas i stunden.

Oraklets budskap denna vecka är att manifestation sker i en spiralliknande form vilket innebär att det det vi jobbat för kan vara mycket närmare än vi tror, redan runt nästa krök, även om vi inte kan se det med vårt blotta öga – och att det är i just det läget vi nu befinner oss.

Även om vi har hållit på att jobba och slita med någonting länge, så kan lösningen – manifestationen – oavsett om det är i form av någonting materiellt eller mer abstrakt, uppenbara sig plötsligt, “plumsa” ner i den synliga verkligheten utan någon större förvarning, och kanske just som vi står i begrepp att ge upp.

Ha därför tålamod och ha tillit och fortsätt framåt. Lyssna inte på belackarna och olyckskorparna, lyssna inte på dem som säger att du inte kommer att lyckas för att du inte har lyckats än. De vet inte vad de talar om utan är bara arroganta eller ignoranta nog att tro att deras uppfattning och världsbild gäller bara för att den delas av många.

Det är inte sant. En gång trodde de flesta att jorden var platt tills en modig man gjorde sig ett namn genom att ta risken att segla över kanten. Majoriteten har alltså inte alltid rätt – det kan vara bra att komma ihåg.

Många säger “det tror jag när jag ser det”, men att vända på steken och tro tills det tar form och går att se, är vad en modig, vis och stor själ gör. Hade sådana inte funnits hade Columbus inte upptäckt Amerika och vi hade inte haft flygplan eller någon glödlampa – i princip allting i den här världen som har revolutionerat den har börjat som en idé, en vision som oftast till en början begapats och hånats och ansetts befängd. Det gäller inte bara de stora uppfinningarna och landmärkena utan också det lilla livet, varhelst det finns en dröm som är större än den nuvarande verkligheten.

Den som lyssnar på sin själ och sitt hjärta i varje steg är alltid där den behöver vara även om den inte ser det yttre landskapet klart. Den som lever utifrån sin inre vägledning och inte behöver omgivningens godkännande eller applåder, den som trampar sin egen stig, kan aldrig gå vilse i ordets bemärkelse och kommer alltid fram till sin destination.

Så misströsta inte. Påminn dig om vem du är och vad det är som är viktigt för dig, egentligen. Och ha framförallt inte bråttom. Slappna av och kom ihåg att livet inte handlar om att vinna eller gå i mål utan om den process som leder oss dit.

❤️

Gilla gärna min sida på Facebook så att du inte missar några blogginlägg i fortsättningen.

No Comments

Post A Comment