Orakelbudskap 17 april 2015

På frågan vad bloggens läsare behöver veta om den kommande helgen drog jag kortet “Platsens Ande” (Spirit of Place) som handlar om autenticitet – om att vara sann och äkta, den man verkligen är.

Alltså inte den vi tror att vi är eller den vi vill vara, inte en roll eller en identitet, utan den vi verkligen är, innerst inne, i kärnan, i vår essens.

Vad är vi då? Vem är du då?

Om någon frågar dig: vem är du – vad svarar du? Med ditt namn? Ålder? Att du är mamma eller pappa? Gift eller skild? Sexuell läggning? Yrke eller titel?

Det kan stämma allting, alla fakta kan vara korrekta, men är det vem du är?

Vem skulle du vara om alla yttre benämningar skalades av dig, föll bort? I djupet av dig, vem är du där?

Oavsett vad du kommer fram till, så tolkar jag helgens budskap att det är extra viktigt de kommande dagarna – eller att det kommer finnas anledning – att vara trogen vårt sanna väsen, vår djupare natur, även om det skulle gå på kors eller tvärs med vad som förväntas av oss – av andra och av oss själva: våra egna föreställningar om vad vi borde, skulle eller till och med det vi av någon anledning själva har fått för oss att vi måste, står också ofta i vägen för att vi ska hitta verklig mening och glädje i livet.

Så om det uppstår situationer nu där det handlar om huruvida du ska vara trogen “bilden av dig själv” – din egen eller andras – och leva upp till förväntningar och sociala normer, eller om du ska följa din inre röst, din djupare sanning – då vet du vad du vad oraklet uppmanar dig att välja.

Kom ihåg att när man är sitt verkliga, sanna jag – autentisk, följer sitt hjärta och trampar upp sin egen stig, kan man aldrig egentligen gå vilse, aldrig förlora någonting av verklig betydelse. Det kan kännas så för ett ögonblick, eller till och med se ut så för blotta ögat för en stund, men det kan inte vara så. Det enda vi alltid behöver och inte klarar oss utan är oss själva, allt annat sekundärt.

No Comments

Post A Comment