Orakelbudskap 3 juli 2015

Fokusera på ljuset är helgens budskap från oraklet. Fokusera på ljuset. Det betyder inte att mörkret inte finns, men att vi ska se förbi det, inte skänka det någon uppmärksamhet just nu.

Fokusera på ljuset.

Det är ett aktivt val och kan kräva en medveten insats. Men är väl värt mödan eftersom det vi fokuserar på växer – det ökar i styrka och omfång det vi ger vår uppmärksamhet, vår energi.

Fokusera på ljuset.

Ju högre och snabbare någonting vibrerar desto lättare – och ljusare – är det, och att fokusera på ljuset innebär att fokusera på det högre istället för det lägre. Alltid.

Att välja den ljusare tanken framför den mörkare, att välja den ljusare lösningen istället för den mörkare, att välja det högre i varje givet ögonblick.

Fokusera på ljuset – ditt inre ljus och i världen – så breder det ut sig och intensifieras – och lyser upp allt i din väg.

Fokusera på ljuset.

No Comments

Post A Comment