Månadens tarot augusti 2016

Månadens Tarot svarar på frågan vad bloggens läsare behöver veta om månaden som kommer – hittar du hit gäller det dig, men kom ihåg att det handlar om energier som kan ta sig lite olika uttryck beroende på person.

Augusti ser ut att bli en dynamisk och mycket positiv månad med förändringar till det bättre både andligt och materiellt såväl som emotionellt.

1-10 augusti: Rättvisan

Rättvisan kan relatera både till juridisk och karmisk rättvisa och handlar om balans och harmoni. Här kan det föreligga ett behov av att kompromissa och att göra det som behöver göras för att ställa någonting till rätta – och att i den processen ta hänsyn både till sig själv och till andra.

Rättvisan kan också handla om att befinna sig i en transit – mitt emellan det ena och det andra – och vara en uppmaning att ta vara på dagen och närvarande i det som är – att inte dröja vid det som har varit eller rusa mentalt in i det som ännu inte har tagit form.

Vad det än gäller är det viktigt att vara ärlig (mot sig själv inte minst) och väga samman alla faktorer och få en överblick för att kunna gå vidare och/eller fatta ett beslut – det gäller framförallt om du står inför eller funderar på ändringar vad gäller din arbetssituation. Du behöver titta på det ur alla synvinklar innan du tar ett beslut. Om det är svårt att se hela bilden, skriv ner för- och nackdelarna på ett papper i varsin kolumn – det kan hjälpa att göra det hela åskådligt och tydligare.

Vad gäller ekonomin kan ett utslag ge positivt utfall och om det varit ekonomiskt kärvt ett tag kan det komma in oväntade pengar.

Om det däremot är kärleken som är i fokus kan Rättvisan betyda både att ingå äktenskap och att skiljas – att ingå eller bryta ett kontrakt. En relation kan ta sin början eller vara över.

För den som är singel och inte träffar någon är det viktigt att koncentrera sig på kvalitén och inte kvantiteten vad gäller framtida relationer – och om det finns oklarheter om vad det är du söker och vill ha så försök reda ut det för dig själv. Om du vet vad du vill är det lättare att få det.

Det kan finnas någonting att lära sig här, en “läxa” eller någonting annat, som kan komma väl till pass och användning längre fram.

11-20 augusti: Solen

Mitten av augusti kommer med känslan av att vara i sin fulla kraft och att ha en tydlig och klar bild av vart stegen leder – av mening och av att omfamna sitt “öde” – insikten att vi är vår egen lyckas smed. Det kan till och med ligga för någon form av andligt uppvaknanden eller upplysning, av ljus, glädje och kärlek.

I kärlekslivet finns det chans att det uppstår ljuv musik för den som är singel och för den som redan har träffat sin match kan passionen nytändas – ni ser varandra och det ni föll för och relationen blommar upp.

Vad gäller karriären kan det dyka upp en möjlighet eller ett erbjudande och det är fördelaktigt att tacka ja eftersom det skulle kunna öppna livet för nya erfarenheter och områden. Överlag ligger det för kreativitet, självförverkligande, produktivitet och framgång och fina utsikter inför framtiden.

21-31 augusti: Drottning Stavar

En situation eller en relation kan kulminera här och komma till sitt naturliga slut.

Livet är fokuserat på arbete och det spirituella och det kan finnas ett behov av och vara idé att ta det lugnt och vinnlägga sig om att njuta av färden. Lyssna också på intuitionen och följ din inre röst för att veta hur du ska röra dig framåt.

En äldre kvinna – åldersmässigt eller erfarenhetsmässigt – kan vara behjälplig i karriären eller med den andliga utvecklingen.

I arbetslivet ligger det för förbättringar och goda nyheter angående en situation som tidigare varit bekymmersam.

Den som fortfarande är singel och inte träffade någon tidigare i månaden har en ny chans här – det kan visa sig vara en oväntad och plötslig attraktion som uppstår och ger upphov till ett passionerat möte med en klar själslig dimension och koppling. Det kan också handla om en långdistansrelation som kan förstärka både fördelarna och utmaningarna med relationen.

Övergripande för hela månaden: Fyra Stavar

Augusti överlag innebär goda tider med en medföljande känsla av trygghet och säkerhet. Konflikter kan klaras ut och möten med andra kan vara berikande och dynamiska.

Det kan betyda ett fördjupat engagemang i kärlekslivet, ett äktenskap eller en äktenskapsliknande relation som etableras – men också vänskap och partnerskap i arbetslivet.

Det kan också handla om en flytt, antingen metafysiskt eller så rent konkret och bokstavligt – och då kan det vara på grund av ett kreativt projekt eller relaterat till förändringar i en relation.

En flytt kan för den som är singel också komma att innebära en relation som resultat.

Förändringar kan också ha ett positivt inflytande på ekonomin – som till exempel ett byte av bank – och om det uppstår ett erbjudande om att sälja någonting så kan det finnas pengar att göra på en affär.

Odla gärna din känsla av tacksamhet och dela med dig av ditt ljus, din kärlek och din framgång där du kan.star

Gilla gärna min sida på Facebook så att du inte missar några blogginlägg i fortsättningen.

No Comments

Post A Comment