Månadens tarot maj 2017

Månadens Tarot svarar på frågan vad bloggens läsare behöver veta om månaden som kommer – hittar du hit gäller det dig, men kom ihåg att det handlar om energier som kan ta sig lite olika uttryck beroende på person.

Efter utmanade april kommer maj med en betydligt lättare eller enklare energi, även om det fortfarande finns en del utmaningar kvar.

Kom ihåg att det ligger i sakens natur när man har att göra med en utmaning och det kan kännas oöverkomligt i alla fall bitvis eller stundtals, men att själva grejen är att det alltid blir bättre än innan när utmaningen väl är antagen och överkommen.

Livet handlar inte i första hand om hur man har det, utan om hur man tar det – det är inte bara någonting som låter klokt, det är en absolut erfarenhet – det är alltså vår inställning (våra tankar och känslor) om det som händer som bestämmer inte bara hur vi mår utan också hur saker och ting utvecklar sig framåt.

1-10: Ess Mynt
Maj börjar väldigt fint – Ess Mynt betyder belöning för väl utfört arbete, på något sätt och något plan eller över hela linjen och innebär en nystart på något sätt framförallt på vad gäller arbete, affärer och ekonomi.

Den som har haft det knepigt på arbetsfronten kan mycket väl få uppleva hur det löser sig och det som varit problematiskt läggs till handlingarna – lösningar dyker upp och öppnar vägar framåt. En och annan kan få löneökning eller bli befordrad eller ge sig in på ett nytt område. Generellt finns det en känsla av att vara på rätt plats vid rätt tidpunkt och med rätt människor och med det förbättringar och positiva förändringar som kan sträcka sig in i framtiden.

Nya möjligheter för både karriär och ekonomi kan alltså göra entré. Kom ihåg att alltid bara fokusera på det du vill ha och inte på det du inte vill se: älta alltså inte eventuella brister och skavanker i ekonomin även om de på det praktiska planet är uppenbara i stunden. Du har den verklighet idag som du tänkte igår och om du vill ha en annan i morgon måste du ändra hur du tänker/vad du fokuserar på idag. Det är alltför lätt att oroa sig för ekonomin men fullkomligt förkastligt eftersom det bara cementerar en redan prekär situation om det föreligger en sådan.

Romantiska relationer med den här energin kan vara välgörande inte bara för hjärtat utan också för plånboken. Den som är singel kan komma att möta någon eller snart göra det. Den som redan är involverad kan få uppleva förbättringar i relationen.

Den som har haft utmaningar vad gäller hälsan kan se förbättringar nu och naturläkeri som örter och annat samt kristaller – allt som kommer från jorden – kan bidra till att snabba upp processerna. Det gäller även spirituellt, för den som vill stärka sin andliga varelse och verklighet.

11-20: Knekt Mynt
De följande tio dagarna kännetecknas av stilla stadiga men också påtaglig framsteg. Det finns ett fokus på pengar och ekonomisk stabilitet och det kan ligga för att sätta upp mål samt börja arbeta för och hålla sig till dem.

I arbete och karriär ligger det för att någonting dyker upp som på sikt kan visa sig vara en riktig guldgruva om alla kort spelas som de ska – det kan handla om en tillströmning av klienter om det är aktuellt eller ett projekt som i förlängningen kommer ge framgång och utmärkelse. Den som driver eget gör rätt i att fokusera på och att underhålla projekt som kan ge en stadig inkomst och lojala kunder.

I kärlekslivet ligger det inte så mycket för romantik utan finns mer av en praktisk energi. Det finns många sätt att visa kärlek på och om du blir besviken för att din partner inte uttrycker sig som du skulle vilja kanske det handlar om att tänka om och se bortom föreställningar som kanske snarare begränsar sikten och känslan.

Vad som än händer under de här dagarna så har du med största sannolikhet kommit till en punkt med dig själv och är medveten på ett sätt som går att du inte låter dig störas eller rusa iväg. Man ska ta både bakslag och framgång med en stor nypa salt.

21-31: Sju Bägare
Slutet av månaden kommer med en helt annan energi och kan upplevas som förvirrad och “konkret”. Det kan vara obeslutsamhet som gör sig gällande på grund av att det finns fler alternativ och att det är svårt att bestämma sig. Det kan vara svårt att särskilja vad som är vad och vart de olika varianterna skulle leda och därför blir det inget beslut fattat alls.

Men du behöver göra en ansträngning och försöka komma till klarhet, även om du inte ska stressa fram någonting: titta på det som är och ställa för- och nackdelar mot varandra och när du väl känner att du har bestämt dig, skrid till verket och håll dig sedan till det du har kommit fram till. När du väl gör det kommer det frigöras en massa energi och även visa sig att det du väntat på funnits rakt under nosen på dig.

Den som arbetar konstnärligt/kreativt kan få ut mycket av att dagdrömma: nya idéer och innovativa lösningar kan bli resultatet.

Det finns alltid en liten varning med Sju Bägare och det är att se upp med bedrägerier: om någonting verkar för bra för att vara sant så är det kanske det så hoppa inte på någonting utan att verkligen ha tagit reda på vad det handlar om och vad som gäller innan du gör det.

Den som är singel och verkligen vill träffa någon kanske inte är riktigt redo för kärleken utan mer är ute efter förälskelsekänslan. Allt har sin tid men om du upplever att det brukar ta slut när ruset har gått över kanske det gäller dig och kanske skulle du ha glädje av att se över dina förväntingar och föreställningar om kärlek: det handlar ju inte om att vara hög på känslor även om det kan vara härligt (och skrämmande). Kanske finns det också en slags osäkerhet om vad det är du letar efter och vill ha, så på det här området kan det finns lite inre arbete att göra för att bereda marken för en relation i framtiden.

Övergripande energi för hela månaden: Fem Stavar
Den här energin fanns med redan förra månaden, men i en annan position.

Nu gäller att det genom hela månaden ligger en stress som har med konkurrens och att tvingas kämpa för att försvara sin ställning eller plats att göra. Om det gäller dig behöver du stå stadigt och vara tydlig och inte kasta in handduken. Du har det som krävs så låt inte tvivel eller egen osäkerhet ställa sig i vägen och lägga krokben för dig. Det kan handla om din verksamhet eller din arbetssituation men också vara en social situation eller gälla ditt andliga liv.

Försök att undvika att låta dig störas. Håll istället kursen, fokusera på det som är ditt och din väg utan att ta in vad andra har för sig. Om du tar det kallt så kommer ingenting kunna stoppa dig även om det för tillfället eller då och då kan kännas så.

Om ekonomin tryter är det troligtvis en tillfällig svacka, i det långa loppet ser det bra ut.

Gäller det kärlekslivet kan det dyka upp någon eller en situation som vid ett första påseende kan ge anledning till svartsjuka men sannolikheten är att det inte är som det ser ut så rusa inte iväg och tro att du vet vad det är som verkligen händer, det skulle bara förvärra saken.

Vad som än händer, jaga inte upp dig och stressa inte. Ta dig tid att odla din andlighet – oavsett vad som pågår i den yttre och materiella verkligheten är det i ditt inre som din styrka och din trygghet ligger.

No Comments

Post A Comment