Månadens tarot maj 2018

Månadens tarot har ett allmänt och andligt fokus och svarar på frågan vad bloggens läsare har att vänta sig av månaden som kommer.

Har du hittat hit gäller läggningen dig, men håll i minnet dels att det rör sig om energier som kan ta sig olika uttryck beroende på person och omständighet samt att en tarotprognos är ställd utifrån nuet och att det alltid finns utrymme för den fria viljan att förändra utvecklingen och därmed framtiden.

1-10
I början av månaden ser det ut som en situation är på väg mot sin upplösning och sitt slut och att någonting nytt är på väg att ta sin början.

För den som varit tillbakadragen under en tid kan det handla om att bli mer social och utåtriktad, det kan också ha att göra med utbildning och/eller ekonomi och om att knyta ihop lösa trådar, göra färdigt och bli redo att kliva in i det nya.

För en del ligger det för resor som har koppling till utbildning eller andlig utveckling och det finns en betoning överlag på att lyssna på och stärka intuitionen och bli mer grundad i sitt inre. De lärdomar och insikter som gjorts och görs kan komma andra till del.

11-20
Mitten av maj kommer med styrka och inre kraft, med känslan av och förmågan att ta tag i sitt liv och sitt öde och att kunna överkomma vilka hinder eller vilket motstånd som helst.

Det finns en beslutsam och stadig rörelse framåt som springer ur det inre och en betoning på att hålla balansen – att inte låta det yttre ta över men inte heller den inre verkligheten på bekostnad av att vara och verka i världen.

21-31
De sista tio dagarna av maj kommer med nya erfarenheter som ser ut att vara känslomässiga och/eller kreativa på olika sätt. Någonting sker som är inspirerande och motiverande och kan ge en ny känsla för vad som är möjligt – och inte.

Det som sker är knutet till hjärtat eller behöver vara det – i alla situationer som uppstår är det viktigt att höra och följa sitt hjärtas röst – den som gör det kan aldrig gå vilse.

För den som känner sig obehaglig till mods, ensam eller spänd är att lyssna på hjärtat svaret och boten – det ger en förnyad känsla av positivitet, harmoni och balans.

Var öppen för vad drömmar vill säga och för meningsfulla samband och till skenbart slumpartade händelser – det som kallas synkroniciteter – det kan finnas vägledning att få där.

Övergripande hela månaden
Hela månaden kännetecknas av att någonting är dolt och kan vara svårt att få syn på eller ett riktigt grepp om på annat sätt än med hjälp av intuitionen och meditation. Det är i sin ordning och kommer att lätta och förändras framöver. Fram till dess är det viktigt at komma ihåg att bara för att saker och ting verkar oklara på ytan betyder det inte att de är det på djupet och inte heller betyder det att vi är på fel väg.

Det finns alltså ingen anledning att ge upp utan snarare att fördjupa kontakten med den inre källan och visdomen och utifrån det sätta ner en fot i taget och fortsätta framåt.

Livet är på många sätt ett mysterium och som sådant oändligt vackert, om vi bara lär oss att förhålla oss till ovissheten som kan verka vara på det fysiska och materiella planet och istället står stadigt på vår inre – andliga och själsliga – grund.

star

No Comments

Post A Comment