Månadens tarot mars 2018

Månadens tarot har ett allmänt och andligt fokus och svarar på frågan vad bloggens läsare har att vänta sig av månaden som kommer.

Har du hittat hit gäller läggningen dig, men håll i minnet dels att det rör sig om energier som kan ta sig olika uttryck beroende på person och omständighet samt att en tarotprognos är ställd utifrån nuet och att det alltid finns utrymme för den fria viljan att förändra utvecklingen och därmed framtiden.

1-10
Fokus för de första tio dagarna denna månad är välstånd och välmående på alla tänkbara sätt, såväl ekonomiskt och materiellt som andligt, personligt och socialt. Det ligger fint för hem, familjeliv och stabil hälsa. Det kan i vissa fall handla om större summor pengar, om att köpa eller att sälja egendom eller fastighet och/eller om en abrupt förändring till det bättre vad gäller levnadsvillkoren. Det bör överhuvudtaget vara en fin och bekymmerslös tid och ligger även för resor, framförallt om det är relaterat till arbete och affärer eller verksamhet.

Var öppen och vaken för vardagens magi. Var i din kraft och öppen för vägledningen från ditt högre jag i varje ögonblick. Förmågan att se och veta kan förstärkas och dina drömmar kan ge en fingervisning om vad som är på gång. Är du öppen för detta kan det berika inte bara ditt inre och andliga liv utan också ditt materiella.

11-20
Alla former av kommunikation är förstärkta i mitten av månaden. Eventuella problem med förseningar och stagnation ger vika och saker och ting börjar röra på sig. Det kan finnas resor relaterade till arbete även här men inbegripa också kreativ eller andlig verksamhet eller utveckling. Det finns ett behov av att vidga horisonten och att testa nya idéer, att påbörja nya projekt och hitta nya och uppfinningsrika sätt att bedriva verksamhet på.

Det är en energi som också handlar om att hastigt och från en stund till en annan bli medveten, att gå från att vara skeptisk till att ha en andlig erfarenhet som öppnar ögonen för en djupare verklighet i ett slag.

21-31
Ofta är det så, att när vi blir mer medvetna eller höjer vår vibration eller hur vi nu väljer att beskriva det – så blir det ofta en “backlash” – en motreaktion. Vi är sammansatta varelser och medan en del av oss inte vill annat än att leva i ljuset finns det andra delar av oss som är betydligt mer ljusskygga och som kan börja att protestera när vi går framåt i vår utveckling. 

Det är vad som ser ut att hända här.

Det ligger oro, rädslor och inre stress över en verklig eller en inbillad situation – det viktiga är dock att komma ihåg att de här känslorna och plågsamma tankarna med största sannolikhet inte har täckning i någonting yttre, i varje fall inte till en sådan grad att du behöver plåga dig själv. Det är med sannolikhet så att du tagit fasta på någonting litet och blåst upp det till jättestora proportioner. Om du inte kan genomskåda detta på egen hand eller stoppa dig själv och dina tankar så tveka inte att be om hjälp, det kan vara utmärkt att prata med någon som t.ex. en andlig rådgivare, präst eller liknande.

Det låter kanske allvarligt men det behöver det inte vara och i grund och botten handlar det om att dessa inre mönster nu kommer fram för att läkas för gott. Livet handlar till största delen inte om hur man har det utan hur man tar det – det finns alltid ett annat sätt att se och förhålla sig till det som händer – som kan ge befrielse. Ingenting kan göra oss så illa som våra egna tankar och föreställningar om saker och ting – det är i första hand de som håller oss fångna och inte de faktiska omständigheterna.

Kom ihåg att detta kan vara startskottet på någonting nytt och bättre!

Övergripande för hela månaden
Hela månaden ligger det väldigt starkt för förändring och till och med transformation – och all förändring är knölig. Tänk bara på hur det är att födas, det är ju ingen städad tillställning och ont gör det – men allt det här kaoset hör till och så börjar det nya livet.

Förändring är ett livsvillkor och ibland både oundviklig och nödvändig och den här månaden ser det ut att vara så. Det blir förändringar oavsett om vi riktigt vill det eller inte. Försök att inte kämpa emot utan att istället släppa taget och följa med, det gör det hela lättare.

Släpp taget om allt och alla som inte längre tillhör ditt liv – situationer och personer men också idéer, ideal, övertygelser, föreställningar och förväntningar som inte längre fyller en funktion. Det är den sanna innebörden i att dö för att födas på nytt: att släppa taget om och låta gå allt som inte tillhör ditt sanna jag. Det är i den processen du blir dig själv, den du innerst inne är och den du är ämnad att vara.

Ha en fantastisk mars!

star

HELA ÅRETS TAROT hittar du här.

No Comments

Post A Comment