Månadens tarot oktober 2016

Månadens tarot svarar på frågan vad bloggens läsare behöver veta om månaden som kommer – hittar du hit gäller det dig, men kom ihåg att det handlar om energier som kan ta sig lite olika uttryck beroende på person.

Oktober är på det hela taget en månad då du tar tag i ditt liv och väljer en väg framåt.

1-10 oktober: Vagnen
Månadens första tio dagar innebär resor av olika slag, antingen rent konkret till en plats på kartan eller så handlar det om inre/andliga resor där du upptäcker och kommer till insikt om vem du verkligen är och just ditt livs mening – om inte helt och fullt så kan du räkna med att i alla fall en stor pusselbit faller på plats. Du kan vända dig inåt och komma i kontakt med – få en glimt av och känsla för – ditt “djupare” eller “sanna” jag och din väg.

Vagnen handlar generellt om att komma i kontroll, att fatta tömmarna och styra sitt eget öde – du är kapabel att forma ditt liv och din framtid så som du önskar med dina tankar, ord och handlingar.

På arbetsfronten kan projekt och liknande genomföras och slutföras oavsett om de stöter på motstånd, inblandning och kaos på vägen så länge du håller ditt fokus på ditt/dina mål och är beslutsam och aktiv. Låt dig inte nedslås eller bli missmodig och ge upp om du stöter på hinder, du kan arbeta och komma runt det.

Vad gäller kärlekslivet ser det lite tomt och skralt ut eftersom vagnen inte direkt är en energi för kärlek av det romantiska slaget – det finns annat som är viktigare just nu.

11-20 oktober: Styrkan
Också dessa dagar handlar om att du kan möta varje utmaning på ett framgångsrikt sätt, att du kan ta dig över vilket hinder det än må vara – du har ditt liv och din framtid i dina händer och kan göra vad du vill med det. Har du mål och planer kan du komma en bra bit på väg i att realisera och förverkliga dem.

På arbetsfronten befinner du dig i en stark position, så det ligger fint för att be om det du vill ha – sannolikheten att du ska få gehör är osedvanligt stor. Under alla omständigheter är det viktigt att du har tålamod och är uthållig – det kommer att löna sig.

Du som är singel kan om tiden är mogen för det förvänta dig att stöta ihop med någon som det genast slår gnistor med och med vilken det kan leda till en passionerad historia.

Du som redan har en kärlekskandidat kan få uppleva hur det hettar till och nästan blir lite för intensivt.

Du som har en relation sedan länge kan komma att få uppleva intensiva och passionerade ögonblick. Du kan känna dig stark och vara öppen, frispråkig och rak i din kommunikation, du kan få både gehör och respekt.

För alla gäller vikten av att hitta en bra balans mellan den materiella verkligheten och den spirituella, att stå stadigt förankrad i båda, och att lyssna på intuitionen och den inre visdomen och låta det vara underlaget till agerande i det yttre.

21-31 oktober: Page Mynt
Månadens sista tio dagar kan du förvänta dig någon form av meddelande vad gäller ekonomi, kontrakt eller alla former av förhandlingar av olika slag.

Det kan handla om en möjlighet att tjäna pengar eller att involvera sig i en ny verksamhet.

Fokus ligger överhuvudtaget på den praktiska sidan av livet, det som har att göra med finanser, arbete och utbildning.

På kärleksfronten finns det en ansvarskänsla närvarande som väger upp eventuell känslomässig ambivalens – även om det finns svårigheter och utmaningar och kanske en längtan att bryta upp eller bryta sig loss så finns det också en känsla av att behöva reda ut saker och ting som inte går att undkomma eller fly ifrån.

Någonting av det du går igenom och lär dig här kan vara sånt som du i framtiden kommer ha användning av och dela med dig av till andra.

Övergripande energi för hela månaden: Två Svärd
Du står vid ett vägskäl och förmodligen är du inte helt säker på vilken väg du ska välja. Du kan skjuta upp beslutet eftersom det finns faktorer som du inte kan eller vill se och som därmed hindrar dig.

Det kan vara så att det finns ett problem som inte är löst men som för tillfället är sopat under mattan och därmed är situation låst – du kommer dock att vara tvungen att ta itu med det hela förr eller senare och du kommer inte kunna röra dig vidare förrän du har gjort det.

Det kan också handla om dina rädslor som du inte kommer förbi förrän du ser, erkänner, genomskådar och släpper taget om dem.

Vad det än handlar om kan du vända situationen till din fördel och någonting bra, om du bestämmer dig för det och agerar utan att tveka och med beslutsamhet – när du väl har fattat ett beslut och agerar rör sig livet framåt igen.

Använd dig gärna av någon metod eller något medel för att uppnå och bevara inre lugn och balans, så som tai chi, yoga eller meditation.

star

Gilla gärna min sida på Facebook så att du inte missar några blogginlägg i fortsättningen.

1 Comment
  • Y
    Posted at 19:39h, 01 October Reply

    Stämmer helt

Post A Comment