Månadens tarot september 2018

Månadens tarot svarar på frågan vad bloggens läsare har att vänta sig av månaden som kommer.

Har du hittat hit gäller läggningen dig, men håll i minnet dels att det rör sig om energier som kan ta sig olika uttryck beroende på person och omständighet samt att en tarotprognos är ställd utifrån nuet och att det alltid finns utrymme för den fria viljan att förändra utvecklingen och därmed framtiden.

Använd urskiljning för att veta vad som är relaterat till din specifika situation och stäm alltid av med din egna inre vägledning i vad du tar till dig och hur du ska använda informationen.

1-10

Månaden inleds med ett fokus på någon form av valsituation – eller snarare kanske till och med vägskälssituation som i grund och botten handlar om att välja hjärtats väg eller hjärnans – i den mån det är en konflikt. Det handlar om vad det är vi låter oss vägledas av i livet, lyssnar vi till själen och hjärtat eller låter vi alla måsten och borden, vårt ego och vårt överjag och andras värderingar och synpunkter på vilka vi är och vad vi gör vara styrande?

Det kan låta som en självklarhet men är inte alltid så lätt och i vissa fall kan vi kanske inte ens skilja på det ena från det andra, ibland har vi kört över vår djupare längtan så till den grad att vi inte längre vet att den är där eller att den ens fanns.

Det är någonting i detta och i hela månadens energi överhuvudtaget som vittnar om att detta är en oerhört viktig månad som rör oss på djupet och handlar om vår livsväg och vår anledning att vara här på jorden överhuvudtaget. Det kanske inte kommer upplevas som så stort eller dramatiskt, men på samma gång är det ju alla också de här små valen och besluten vi tar som i slutändan adderas och blir slutsumman är vårt liv.

Månaden inleds också med att berätta att det kan finnas en viktig relation i antågande på något sätt eller så kan en nuvarande relation genomgå viktiga förändringar. Det kan också handla om att komma i balans inom sig själv, mellan sin egen inre feminina och manliga aspekt. Det har att göra med att energin talar om union och förening, och det kan visserligen vara mellan två fysiska individer, men det kan också vara på en högre nivå mellan två själar eller inom en person. Vilket som så har det eller kommer det med stor sannolikhet ha signifikant betydelse.

Den här vägskälssituationen kan gälla kärlekslivet men kan också handla om arbete och karriär – och mission. Med ens beslutet är fattat eller riktningen är vald så kommer saker och ting att lossna och framförallt någonting som framstått negativt kan visa sig vara en förklädd välsignelse.

11-20

Under månadens mitt så kan det finnas ett fokus på andlig utveckling och sökande efter mening och det kan dyka upp någon som kan fungera som en mentor eller lärare. Det kan också finnas motsättningar vad gäller tro och övertygelse – att man kommer på kant med andras uppfattningar och blir tvingad att ta ställning för sin egen uppfattning om saker och ting.

I kärlekslivet kan det för några handla om att det dyker upp eller på annat sätt ligger ett fokus på någon som det finns ett starkt själsligt band med, antingen en tvillingsjäl eller någon med vilken det finns en likartad starkt själslig koppling.

Många tror att bara man möter sin tvillingsjäl eller någon med liknande typ av själsligt band så blir allting bra, men faktum är att det visserligen inte finns en mer fullständig och villkorslös kärlek, men för att uppleva den måste man ha modet att möta sig själv och ge upp sitt eget ego-jag. Det kan vara en lång och mödosam process som dock kan få sin belöning i slutändan för den som inte väjer eller ger upp på vägen.

Är det inte frågan om detta kan det också handla om någon som helt enkelt är väldigt seriös och menar allvar, vill ha en riktig relation som har chans att bli helt etablerad med tiden. Det finns en drag av konvention också med denna person, så om det är en man, låt honom stå för uppvaktningen och framfarten.

Vad gäller arbete så är det ett fokus på att befinna sig i någon form av struktur eller hierarki, ett organiserat system eller etablissemang där man måste följa reglerna och uppträda på ett visst sätt. Ändå bör det finnas lite utrymme för att inte bli helt överkörd eller behöva förlora integriteten. Uppstår det någonting ska det gå att ha en egen åsikt och bli hörd utan att riskera att förlora position eller möjligheter.

21-30

Slutet av månaden kommer med nödvändigheten av att slutföra någonting som kanske kan kännas som ett tungt ansvar – även om det skulle vara självpåtaget. Trots det så kan det handla om att ha tagit på sig någonting som tillhör någon annan. Titta noga. Är det någon annans börda du bär så kan du i alla fall börja fundera på att lägga det ifrån dig. Är det ditt eget så skulle du förmodligen ha glädje av att delegera även om det är troligt att du inte tycker att du kan det. I så fall får du se till att bereda plats så att du har utrymme att göra det du ska även om det är jobbigt.

När det gäller arbete, karriär och mission så berättar denna tid om ett behov av att gå ut i världen och på något sätt dela med sig av sina gåvor, av sin kunskap, begåvning, sina talanger och färdigheter. Du kan jobba hårt. Men kom också ihåg att hämta andan och vila mellan varven, det har du råd med.

I kärlekslivet ser det aningens tufft ut, inte helt lätt. Oavsett om du är i en relation eller inte: är du inte nöjd med hur saker och ting är så ta ett steg tillbaka och titta på det som sker. Tänk gärna på och använd dig av den så kallade sinnesrobönen: ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan, och förstånd att inse skillnaden.

Övergripande energi för hela månaden

Vilken månad det ser ut att bli!

Under hela ligger det för plötsliga och oväntade förändringar som kan ha stor betydelse för hur livet utvecklar sig framöver.

Det kan för en del bli frågan om en slags väckarklocka som mycket väl kan föra med sig ett uppvaknande av något slag.

Gamla strukturer som inte längre fyller en funktion och har tjänat ut sin roll kan skakas om och kanske till och med raseras – men kom ihåg att det inte behöver handla om yttre dramatiska saker, den kan lika gärna vara en inre realisation eller insikt som drabbar. Framförallt är det viktigt att hålla i minnet att vad det än är frågan om så handlar det om att bereda vägen för någonting nytt och mycket bättre än det som är.

Förändringar i arbetssituationen kommer också att leda till någonting bättre oavsett hur det ser ut i första taget. Att hålla fast vid det är nyckeln till att “simma lugnt” genom denna tid. Skulle du till exempel få ett avslag här på ett jobb du sökt eller ett förslag du lämnat in, så betyder det att det inte var optimalt och att det ligger någonting annat på din väg längre fram som är mer lämpligt för dig. Att få nobben kan vara det bästa som kan hända om det är det som gör att du hittar din unika väg.

I kärlekslivet kan saker och ting vara stagnerade och det behövs en förändring eller så kommer den oavsett om du tror att du vill det eller inte. Men också här gäller tumregeln att vad som händer så handlar det om att ödet nu på något sätt tar över och att du kommer få det bättre på sikt.

Numerologiskt är 2018 ett 11-år – som visserligen kan reduceras till en 2:a, men 11:an ligger kvar bakom. Även september har 11:ans energi i sig. 11 kan innebär plötsliga händelser och andliga uppvaknanden, så energin för detta är mycket accentuerad denna månad.

Observera att detta inte är sagt som eller behöver vara en källa till oro. Huvudbudskapet är att det inte finns någonting att vara rädd för! När förändringar dyker upp, andas och fokusera och kom ihåg att allt som sker nu sker till ditt högsta bästa, oavsett om du kan se det i ögonblicket eller inte.

Ha en härlig september!

star

No Comments

Post A Comment