Orakelbudskap 13-14 juni 2018

Det var länge sen för ett orakelbudskap, men här kommer det!

Oregelbundet och när andan faller på presenterar jag ett budskap i någon form specifikt för bloggens läsare.

Avsikten är inte så mycket att spå som att öppna upp till större medvetenhet eller påminna dig om vad du redan vet. Du kan läsa det som någonting som pågår eller någonting du är i behov av. Det finns dock inga tillfälligheter i universum, ingen slump – har du hittat hit finns det någonting för dig här.

Ha modet att ta ett kliv ut i det okända. Det gör inget om du är lite rädd – mod är ju inte avsaknad av rädsla utan att trotsa rädslan och skrida till verket ändå.

Är du alltför rädd, så att du blir paralyserad eller inte kan fungera maximalt på grund av rädslan så är det dags att göra någonting åt det.

Att ta itu med det som står vägen för att du ska våga är också att gå framåt och att ta ett steg ut i det okända.

Ofta är det som håller oss tillbaka ett beteende vi har lagt oss till med för att skydda oss – och en gång i tiden kanske det gjorde det också. Men nu har det för länge sedan tjänat ut sin roll och istället för att hjälpa dig stjälper det dig och förhindrar din utveckling.

Så ta ett kliv ut i det okända, det kan vara så du märker inte bara att vingarna bär utan att du faktiskt har vingar!

star

No Comments

Post A Comment