Orakelbudskap 26 mars 2018

Oregelbundet och när andan faller på presenterar jag ett budskap i någon form specifikt för bloggens läsare.

Avsikten är inte så mycket att spå som att öppna upp till större medvetenhet eller påminna dig om vad du redan vet. Du kan läsa det som någonting som pågår eller någonting du är i behov av. Det finns dock inga tillfälligheter i universum, ingen slump – har du hittat hit finns det någonting för dig här.

Lyssna till din själ och ta till dig det som resonerar med dig och du behöver – lämna resten. Välkommen och allt gott på din väg!

Lev och var i världen men inte av den betyder att vi ska ta vår vägledning inifrån oss själva och inte från vår omvärld. Med det kommer att för att rätt förstå vad som sker behöver vi se igenom det som pågår på ytan och bli medvetna om vad som verkligen sker.

Det är inte alltid lätt men kan vara en strävan, och framgång kommer med den andliga utvecklingen och mognaden.

Att stå emot det yttre trycket och höra sin själs röst är en färdighet vi många gånger förlorar när vi växer upp och måste återerövra, och för att kunna göra det behöver vi bland annat göra oss av med det vi har tillägnat oss på vägen som aldrig var vårt från början: andras idéer, föreställningar, uppfattningar och annat om båda oss och världen.

Dagens budskap manar till att vara lyhörd och uppmärksam och ifrågasätta det du tar för givet. Det finns allting någonting nytt att upptäcka som kan föra dig närmare dig själv och göra din väg framåt mer klar.

star

No Comments

Post A Comment