Star of Betlehem – morgonstjärna

Star of Betlehem – eller morgonstjärna som blomman heter på svenska – är ett av Bach Blomstermedel som kan lindra, mildra eller läka effekterna av chock och trauma oavsett om det är resultatet av en enstaka händelse eller verkningar av långvarig exponering: allt ifrån en bilolycka, ett överfall eller att ha fått “dåliga nyheter” till att ha vuxit upp med en alkoholist som dricker, levt i en krigszon eller blivit psykiskt och fysiskt mobbad och misshandlad under tid.

Medlet är indikerat för alla slags och typer av chock och trauma och dess konsekvenser, oavsett om det handlar om ett fysiskt, känslomässigt, mentalt eller andligt trauma och oavsett när det hände, långt tillbaka i tiden eller alldeles nyligen och oavsett om vi är medvetna om det eller inte.

Ett trauma behöver inte alltid komma till uttryck på ett direkt eller tydligt sätt och inte alltid i relation till det som har hänt. Det finns många varianter hur det kan ge sig till känna men det som förenar alla trauman är att det någon gång, vid ett tillfälle eller upprepade, har hänt någonting som överväldigat den organism vi är.

Det ligger sedan lagrat obearbetat i vår energi, kan hindra oss från att realisera oss själva i vår fullaste potential och skapa obalanser som sedan kan manifestera sig på olika sätt i livet – i slutändan även som sjukdom på det fysiska planet.

Vi är alla traumatiserade i någon utsträckning. Att födas är till att börja med i de allra flesta fall en traumatisk upplevelse och någonting ingen av oss har kommit undan. Hur pass hårt det slår beror sedan på hur fortsättningen följer och ett visst mått av traumatisering kan livet själv läka under gynnsamma omständigheter.

Star of Betlehem neutraliserar verkningarna av trauma på energinivån och återställer på så sätt organismens egna läkande mekanismer.

Medlet kan adressera (känslan av) avstängdhet och brist på vitalitet tillsammans med en lång rad andra symtom som ofta i större eller mindre utsträckning är resultatet av de energiblockeringar som trauma kan ge upphov till – även om det naturligtvis ibland kan krävas andra åtgärder också.

Den känsla av tomhet och förlust som kan uppstå när någon dör eller på annat sätt försvinner ur ens liv är exempel som också kan svara bra på Star of Betlehem.

Star of Betlehem återkopplar den som lider till sig själv och till sitt högre jag genom att återuppväcka de energimässiga kopplingarna, framförallt när det kommer till nerverna. Personen integreras på alla nivåer och kommer i kontakt med sig själv och sitt högre jag – blir fullt levande igen – och förmögen att hantera vardagens normala anspråk på dess energi.

Resultatet blir en känsla av vitalitet, mental klarhet och inre kraft.

Om man inte reagerar på andra typer av behandlingar kan Star of Betlehem vara någonting att pröva eftersom det kan finnas ett blockerande omedvetet trauma någonstans i systemet och medlet kan vara en utlösande faktor som gör att det luckras upp.  Framförallt vid psykosomatiska besvär som inte ger vika kan Star of Betlehem ge fina resultat.

Har man mycket svåra upplevelser bakom sig och lider av vad som ibland kallas komplex post-traumatisk stress kan det vara värt att ta medlet under lång tid, oavsett om det är i kombination med andra metoder att läka och helas på eller inte.

Läs gärna min allmänna introduktion till Bach Blomsterdroppar här.

star

Årets tarot 2018 där jag skriver månad för månad hur energierna ligger kan du hitta här.

star

No Comments

Post A Comment