Veckans tarot 1 juni 2015

Veckans tarot svarar på frågan vad bloggens läsare behöver veta om den kommande veckan. Håll i minnet att det handlar om energier som kan ta sig lite olika uttryck beroende på person, men också att om du hittar du hit är läggningen för dig.

Måndag – Tisdag: Tio Mynt

Förutom andra aspekter kan man säga att Tio Mynt handlar om att bli och vara medveten om såväl vår inre som vår yttre rikedom och det välstånd och det välmående som är resultatet av att vi bemästrar vårt liv – våra tankar och våra känslor – och lär oss hur vi kan manifestera det vi vill uppnå.

Jag tolkar kortet som en påminnelse om detta – det kan ligga för dagar med välgång på det materiella planet, och för en fin tid med det som vi ser som vår familj – men mest av allt handlar det om att behålla perspektivet på det yttre och att hålla i minnet vad som är alltings källa.

Kortet uppmanar oss också att se magin i det vardagliga, att uppleva rikedomen i allt som är. En blomma behöver inte vara nyutslagen för att vara perfekt – en vissen blomma är en perfekt vissen blomma. Allting har sin egen skönhet. De stora mästarna – eller den vars medvetande blir upplyst om så bara för ett ögonblick – ser skönhet där andra inte kan, därför att de ser igenom ytan av det som synes vara till alltings innersta väsen.

Likaså – om du har problem med din partner nu, vänd blicken från den yttre friktionen och hans eller hennes yttre person och beteende – vad han/hon sa eller gjorde, eller inte – och blicka istället inåt mot din egen inre varelse, ditt sanna jag. När ni återkopplar till varandra så kommer saken ligga i ett annat ljus.

Och i samma anda – om du inte är involverad med någon ligger det för att det plötsligt klickar med någon du haft omkring dig under ett tag – kanske på ditt jobb eller i något annat arbetsrelaterat sammanhang – men som du inte tänkt på eller sett förrän nu.

Onsdag – Torsdag: Åtta Bägare

Här finns det funderingar på att lämna en situation eller en relation – eller så är det precis det som sker. Någonting ger inte längre den utdelning eller tillfredsställelse som det brukade. Det kan finnas besvikelse men det behöver inte göra det, det kan också handla om att någonting rör sig mot eller redan har kommit till ett naturligt slut och det är dags att gå vidare.

Handlar det om arbete och karriär kan det vara så att det inte går att komma längre på den inslagna banan och att det istället är dags att se sig om efter en ny möjlighet på något annat område, i någon annan form eller på en annan arbetsplats. Följ din inre röst och låt hjärtat välja så att det nya resonerar med ditt inre – om det innebär att du måste ge dig iväg utanför din trygghetszon också ekonomiskt, så gör det.

Handlar det om en relation kan det kanske kännas lite sorgligt, men är det dags att bryta upp så är det. En separation eller en skilsmässa är inte nödvändigtvis ett misslyckande. Ibland är det inte meningen och finns det inte förutsättningar för att vi ska följas åt mer än en begränsad tid och då är det snarare ett misslyckande att stanna kvar i någonting som inte längre har någonting att ge.

Förmodligen finns det en del stress och kanske lite nedstämdhet här på grund av osäkerhet. Men försök att komma förbi det, för i själva verket är saker och ting på väg åt rätt håll. Om du inte mår fysiskt bra och är orolig ska du naturligtvis kolla upp att allt är okej om du känner anledning till det, men förmodligen är det ingenting allvarligt utan istället osäkerheten som reflekteras i kroppen.

Fredag – Söndag/Helgen: Ess Bägare

Det här esset symboliserar en känslomässig nystart. Det kan betyda att ett nytt kärleksobjekt dyker upp, men det behöver inte göra det – det kan också betyda en passionerad förnyelse i en redan existerande relation – eller en känsla av kärlek och glädje som inte är riktad mot någon specifik person.

Det ligger för allt som har med och rör hjärtat i positiv bemärkelse att att göra – en fin fortsättning och avslutning på veckan med dess uppmaning att se inåt och att gå vidare om det är dags för det – oavsett om det handlar om partnerskap, arbete, ekonomi eller hälsa.

På det andliga planet kan Ess i Bägare betyda början på en resa mot ett högre medvetande – kanske med hjälp av meditation som öppnar upp för den gudomliga kärleken. Kärleken kommer inte och går med en annan människa – vår förmåga att älska ligger inom oss själva, så den kan ingen ta ifrån oss, och nu kan det vara dags att komma i (bättre & djupare) kontakt med den.

Veckans övergripande energi: Hjulet

Hjulet betyder i princip alltid en vändning till det bättre, om det behövs och är dessutom kopplad till både vårt “öde” och till att ha “turen” med oss.

Det kan innebära att en ny riktning uppenbarar sig för oss under veckans gång – var öppen för synkroniciteter – händelser som kan se ut som tillfälligheter men som har ett djupare, metafysiskt samband. Det kan vara ditt liv som vinkar till dig och kallar på dig, och vill att du ska ställa in kursen mot din destination om du inte redan har gjort det.

Hur som helst kan den ligga för en ny cykel eller ett nytt kapitel som börjar här, med nya omständigheter som leder till ett bättre liv. Förändringar som ibland kan vara plötsliga eller snabba och krafter i omlopp som stimulerar till utveckling och att växa. Kanske rör det sig om ett viktigt beslut som får återverkningar en bra tid framöver. Var inte rädd för att ta en risk i arbetet – inte dumdristigt, men en väl kalkylerad risk kan göra att saker och ting tar en oväntad och mycket positiv väg.

Precis som med Åtta Bägare, påpekar Hjulet att om du befinner dig i en relation som inte längre verkar ha någonting att ge, som egentligen är över, så kan det vara dags att antingen släppa den eller i annat fall omvärdera den. Om du inte har någon att ge din kärlek till, kan det vara idé att bli tydlig för dig själv vad det är du vill ha, vad det är för egenskaper du vill att en eventuell partner ska representera. Hjulet kan också i vissa fall handla om att någon som det inte är över med kan återvända.

Hjulet uppmanar också till att blicka inåt, att vara medveten om att livet handlar om mer än vad som möter det fysiska ögat. Använd lite tid till att kommunicera med sin själ, ditt högre jag eller vad du nu har för namn eller bild för din inre visdom. Det är där du har din källa ur vilken allting annat springer.

Det är dina egna tankar, känslor och föreställningar som vänder hjulet, så ta ansvar för vad du tänker, känner och föreställer dig. Om det är någonting i ditt liv som inte är som du vill ha det, så kan du fixa det.

No Comments

Post A Comment