Veckans tarot 13 juli 2015

Veckans tarot svarar på frågan vad bloggens läsare behöver veta om den kommande veckan, med tre kort för veckans dagar och ett för den övergripande energin. Har du hittat hit gäller läsningen för dig.

 

Måndag – Tisdag: Kejsaren

Kejsaren kan vara en man – han kan representera en fadersfigur, en bror, älskare, make eller en man med makt och inflytande och i hög position – oavsett vem han är, så är han stark, maskulin och en auktoritativ figur – hans element är eld, och tecknet är Vädur.

Kejsaren har förmågan att försvara sig om det behövs, att både sätta och försvara sina gränser och sitt territorium. Han är ansvarstagande och löser konflikter med sin kraft och sitt mod – han är rationell och värderar det mentala, med analys och påtaglighet, framför det abstrakta, känslor och intuitionen.

Han kan vara någon i din omgivning, någon som du står nära eller har att göra med just nu – eller så kan han vara du själv, i synnerhet om du är man – men han kan också representera din maskulina sida om du är kvinna, och att den i så fall är extra poängterad just nu – Kejsaren behöver ju inte nödvändigtvis vara en person utan kan också stå för en energi med de drag som tillskrivs honom – en energi som behövs för att det ska vara balans i helheten.

Yinyang

Kejsaren är yang, den manliga urkraften som tillsammans med yin, den kvinnliga motsvarigheten (representerad av Kejsarinnan) bildar universums totala urkraft. I symbolen för yin och yang som i den kinesiska filosofin symboliserar helheten i perfekt balans finns det motsatta ständigt närvarande i det andra, därav den lilla svarta (yin) runda cirkeln i det vita (yang), och tvärtom.

Kejsaren här kan innebära att du på något sätt har att göra med någon form av samhällsinstitution just nu, med samhällets lagar och regler. Det kan också innebära att du är inne i en period, åtminstone några dagar, av ordning och stabilitet som bereder vägen för att vara kreativ och konstruktiv.

Kejsaren uppmanar oss alltid att göra verklighet av våra intentioner och drömmar och att samtidigt inte vara överdrivet perfektionistiska och seriösa. Det är bra med högra krav på kvalité och att ta saker och ting på allvar, men inte så till den grad att vi blir paralyserade och ingenting blir gjort.

Kejsaren dök upp ganska nyligen i Veckans Allis Tarot- så läs gärna det inlägget också.

Onsdag – Torsdag: Drottning Mynt

Den här drottningen är en favorit i repris, då hon har varit på tapeten två gånger redan sen jag började med de här läsningarna.

Du hittar henne således i ett inlägg från 6:e april och ett annat inlägg från 11:e maj – läs gärna dem för att veta vad de här dagarna har att bjuda.

I övrigt finns inte så mycket mer att orda om, förutom att det är lite intressant att hon följer på Kejsaren, eftersom hon anses representera Kejsarinnan i hennes vardagliga och jordnära form.

Hon uppmuntrar oss att genomföra våra sysslor, att vara uthålliga och tålmodiga och ha ett större eller högre syfte med det vi gör och inte vara alltför eller ensidigt fokuserade på det materiella.

Fredag – Söndag/Helgen: Eremiten

Även Eremiten dök upp för inte så länge sen, så läs med fördel det inlägget också för närmare detaljer, de gäller även här.

Eremiten representerar ljuset i mörkret. Om saker och ting verkar svåra och vi inte kan se klart, kan vi alltid vända oss inåt mot vår själ, vårt inre ljus och vår inre visdom för att hitta kraft, se sanningen och navigera oss vidare.

Påminn dig om att låta saker och ting ta den tid det tar, att låta processen ha sin tid – man planterar inte frön bara för att krafsa upp dem direkt igen för att ta reda på om de har slagit rot – man måste ha tålamod att vänta och lita på att naturen har sin gång.

Gör dig av med all form av bitterhet och annan negativitet om det inte (ännu) skjutit skott eller saker och ting inte är som du skulle önska. Så länge det du vill åstadkomma är för ditt högsta bästa och inte skadar någon annan är det bara en tidsfråga innan det manifesteras – om du har tillit, arbetar för det och inte ställer dig i vägen.

Övergripande energi: Två Bägare

Den här veckans övergripande energi och tema handlar om vänskap, partnerskap och kompanjonskap – om kärlek, ömsesidighet, harmoni och balans – det ligger för samarbete och samråd med andra, att hitta en gemensam grund, oavsett vad för typ av relation det handlar om.

Har det funnits problem så är sannolikheten stor att hitta lösningar och att förlikas och försonas, och om det innebär kompromisser för att nå dit är de av det slag som alla inblandade parter kan känna sig nöjda med.

Det kan också handla om att ingå en överenskommelse, att skriva ett kontrakt – att förbinda sig till någonting med någon annan.

I arbetslivet och finansiellt är det en fin energi – arbetet präglas av en harmonisk atmosfär, glädje och smidighet i kontakten med kollegor och andra.

Det ligger också för att ha vad som kan se ut som “tur”, men som förmodligen istället handlar om ett metafysiskt samband – genom att göra det inre och andliga arbetet kan positiva resultat uppstå också på det materiella planet, speciellt i partnerskap och andra arbeten i grupp som utförs med glädje och djupare tillfredsställelse och på en andlig grund.

I kärlekslivet representerar Två Bägare romantik och passion. De som möts i den här energin har oftast en djup känsla av att höra samman, en starkt sexuell attraktion på en mycket djup instinktiv nivå och en omedelbar själslig koppling. Det kan handla om den speciella form av själslig och karmisk relation som har påbörjats i tidigare liv med en överenskommelse att fortsätta i detta eller om en tvillingssjäl – det är hur som helst mycket troligt att det finns en känsla av att känna igen varandra och att vara alldeles självklara tillsammans.

Den starka själsliga kopplingen kan bana väg för ett öppnande av hjärtchakrat, för att bli medveten om multidimensionella verkligheter och ge en upplevelse av att vara i kontakt med allt som är – även om detta också kan hända utan ett möte med en annan fysisk person – det kan handla om ett inre möte. Är det frågan om en tvillingsjäl kan det handla om både och.

No Comments

Post A Comment