Orakelbudskap 10 juli 2016

Någonting du trodde var kört eller omöjligt, dödfött eller över vaknar nu till liv och återuppstår i en starkare och mer autentisk form än någonsin tidigare – någonting du betraktat som ett misslyckande eller en förlust ersätts av bättre och mer livskraftigt – det handlar om en pånyttfödelse – en regeneration.

 

Håll därför inte fast vid det som vill lämna dig, låt det gå. Släpp det i full förtröstan om att bara det kan du förlora som inte längre tillhör dig.

Ha tillit till livet – även om det är svårt ibland.

Att någonting tar slut och dör är bara en illusion, eller en sanning bara på ett – och mycket ytligt – plan. I själva verket är döden inte någonting annat än en transformation, en övergång från en form till en annan och livet självt evigt – en energi som inte kan förgöras eller förstöras.

Allting går i cykler – det är ett naturligt förlopp i universum – precis som årstidernas växlingar och  månens olika faser, ebb och flod, födelse och död,  vittnar om.

När någonting nått sin kulmen drar det sig tillbaka och börjar om igen – det är ingenting att frukta, ingenting att bekämpa eller förändra – det är ett grundläggande villkor och ett fundament för hela vår existens.

Så låt det utlevda gå. Sörj inte någon längre stund. Älska med öppen hand och omfamna varje förändring. Kämpa inte emot utan var istället viss om att allting i livet antingen sker till ditt högsta bästa eller kan användas till någonting gott, om du bara är villig att se det och acceptera det.

Gör det gärna till en affirmation att använda så fort du känner dig rädd eller orolig och tvivlar på sakernas tillstånd och framtiden – istället för att vältra dig i plågsamma tankar och känslor, upprepa för dig själv, med så mycket övertygelse du bara kan uppbringa och se hur saker och ting – det nya – tar fart och form: “jag släpper nu taget och litar på livet – allt som sker i mitt liv sker alltid till mitt högsta bästa!”

Och ha en underbar vecka.star

Gilla gärna min sida på Facebook så att du inte missar några blogginlägg i fortsättningen.

No Comments

Post A Comment