Orakelbudskap 14 augusti 2016

Saker och ting är oftast inte som de framstår eller ser ut för blotta ögat och vid en första anblick.

Många gånger är vi snabba med att döma en person, en situation eller en omständighet därför att den inte motsvarar våra föreställningar eller förväntningar och utifrån våra egna referensramar och erfarenheter, omedvetna om att vi därmed har en felaktig, skev eller på annat sätt förvrängd bild av det som är.

När någonting dyker upp som vi inte har räknat med och som vi tolkar utifrån vårt begränsade perspektiv är det därmed lätt hänt att missa den fulla och verkliga innebörden.

Budskapet den här veckan är att ha tillit till att du är på rätt väg och att allt är som det ska, oavsett vad som synes ske eller hur du har tolkat det – du behöver inte riva upp himmel och jord eller slita och dra och agera i panik eller på något annat sätt tvärvända eller lägga om kursen.

Istället kan du lägga ditt krut på att bevara ditt lugn och rida ut vad det nu än är som tillfälligt ser ut att stoppa dig eller på annat sätt omintetgöra dina strävanden och ambitioner med käppar hjulen eller annan opposition – som en storm, i full förvissning om att den kommer att bedarra.

Med tiden kommer du se det hela i sitt sammanhang och den djupare innebörden av det hela.

Om du ändå oroar dig kan du använda en affirmation som verktyg och mantra för att hålla tankarna i styr: Allt som sker i mitt liv sker alltid till mitt högsta bästa!

***

I Ching – The Book of Changes (Förvandlingarnas Bok) – är ett klassiskt religiöst och filosofiskt verk i den kinesiska litteraturen med anor flera tusen år tillbaka i tiden som bland annat förklarar grundläggande kosmiska principer och används som en spådomsmanual.

star

Gilla gärna min sida på Facebook så att du inte missar några blogginlägg i fortsättningen.

No Comments

Post A Comment