Orakelbudskap 18 september 2016

Det enda problemet vi egentligen har är vår känsla av att vara separerade från vår källa – oavsett vad vi kallar och ser som vår källa – om det är en högre kraft, universum, naturen, gud eller vår egen själ och högre jag.

Därför är också medveten kontakt med denna källa det enda vi i grund och botten behöver för att allting annat i vårt liv ska hamna på plats och finna en lösning och ett positivt uttryck.

Många gånger är det svårt att förstå. När vi står inför en utmaning och har ett problem, framförallt ett praktiskt problem, så är det lätt hänt att vi direkt rusar iväg och försöker fixa och ställa till rätta, när den första åtgärden skulle behöva vara att vi först stillar oss och sätter oss i medveten kontakt med källan.

Kontemplation, affirmationer/bön och meditation är verktyg för att upprätta och underhålla denna medvetna kontakt och det är när vi på olika sätt kommunicerar med källan som vi också får tillgång till dess medvetenhet och kraft.

När vi väl har det kan vi agera, men då gör vi det på en helt annan grund än vad vi hade gjort om vi börjat med att handla utan att först förankra det i vår högre visdom.

star

Gilla gärna min sida på Facebook så att du inte missar några blogginlägg i fortsättningen.

No Comments

Post A Comment