Orakelbudskap 19 juni 2016

Du håller på att komma till liv – i bemärkelsen bli den du verkligen är och inte den du tror att du är eller borde vara – utan den du är i din essens och oförstörda form, din själ.

För många av oss är det en många gånger lång och utdragen process, att skala av alla utanpålager, allting som adderats genom åren när vi anpassat oss till omgivningens krav och behov av oss – ibland så till den grad att vi förlorat kontakten med vår kärna och inte har en aning om längre hur det känns när vi är helt och fullt autentiska och i vår fulla kraft.

I vår vilsenhet och separation från vårt sanna jag har vi dessutom övervärderat och identifierat oss med hjärnan. Vi tror på våra tankar som vore de sanningen själv och låter dem styra både hur vi mår och vad vi gör.

Ofta har vi flyttat upp helt och hållet i huvudet, blivit ensidigt mentala varelser som låter oss ledas av “förnuft” och rationalitet, istället för att lyssna på vårt rebelliska hjärta och vår själs klarsynta vägledning.

Det är i själva verket vårt enda huvudsakliga problem – alla andra är sekundära – att vi inte längre är hela utan separerade från oss själva och obalanserade.

Att bli en hel varelse är därför det viktigaste vi kan göra, inte bara för oss själva utan för hela världen och någonting som borde vara vår högsta prioritet – att komma hem till sig själv – att komma till liv – bli levande, fullt ut och i varje del.

När du väl står i din fulla kraft, ett med dig själv, med din själ, finns det ingenting som du inte kan klara upp eller åstadkomma med ditt liv.

Pröva gärna detta:

Sätt dig bekvämt någonstans där du får vara ostörd en stund.

Blunda och ta tre djupa andetag samtidigt som du släpper spänningen i kroppen så mycket du kan.

Upprepa.

Fokusera sedan på ditt hjärtchakra medan du fortsätter att andas lugnt och utan ansträngning. Känn livet i dig. Bli uppmärksam på, känn eller förnim hur hjärtat bankar, pulsen slår – det är livet! Det är livet som pulserar genom dig, som uppfyller och genomsyrar dig varje ögonblick, varje stund, varje nanosekund.

Det är du som är levande.
star

Gilla gärna min sida på Facebook så att du inte missar några blogginlägg i fortsättningen.

No Comments

Post A Comment