Orakelbudskap 26 september 2016

Den hinduiska gudinnan Kali – som bland annat representerar förgörelse och död av i första hand egot och allt som är overkligt eller av ondo – dyker upp den här veckan för att uppmana oss att genomskåda våra rädslor. Att gräva fram dem och se dem för vad de är för att på så sätt befria oss från dem.

Egot uppstår ur vår identifikation med kroppen och är egentligen ingenting annat än en illusoriskt självcentrerat perspektiv på verkligheten – egot tror att det är inte bara skapelsens krona utan också dess herre och ger inte gärna upp sin position utan kamp.

Egot är alltså sprunget ur och upprätthåller en känsla av separation från alltet och helheten och när vi – medvetet eller omedvetet – tror att vi är vårt ego fruktar vi Kali och hennes krafter, men för den som vet att vi i grunden är andliga varelser, att det är det som är vår sanna identitet och att egot egentligen inte är verkligt, är hon öm, kärleksfull och tillgiven och en riktigt vapendragare.

Visserligen tvekar hon inte att dräpa om så behövs vilket är en del av uppkomsten bakom hennes rykte som våldsam – men hon har aldrig tagit livet av någonting annat än demoner.

Alla rädslor härrör ur egot – om vi har rädslor överhuvudtaget så identifierar vi oss på någon nivå och i någon utsträckning med egot. Detta kan vara svårt att se och även att ta till sig – eftersom det är så med negativitet och ondska att det frodas i mörkret och genom att hållas omedvetet.

Nu kommer Kali med en uppmaning och ställer sig till förfogande för den som behöver, för att hjälpa oss se det vi inte tidigare kunnat eller vågat.

Även för dem av oss som hållit på länge med personlig och andlig utveckling – ju längre man har kommit desto svårare kan det vara att se sina egna illusioner och ohelade punkter.

Men faktum är att vi inte kan stå i vår fullständigt fulla kraft förrän vi har gjort oss av med alla rädslor och andra illusioner och föreställningar som egot bidrar med i vårt liv.

Så Kali har ett budskap till alla, oavsett var vi befinner oss i vår utveckling och på vägen.

Fråga gärna ditt högre jag vad du behöver se och bli medveten om på den här punkten. Stilla dig, centrera dig och be ditt högre jag visa dig det du behöver veta. Svaret kommer kanske inte omedelbart, men om du är öppen kommer det till dig, förr eller senare.

Du blir hel genom att återta de delar av dig själv som du överlämnat till rädslan. Genom att namnge dem, se och erkänna att de finns och sedan släppa taget om dem tar du kontroll och makten över ditt liv.

Genom att genomskåda rädslorna som de illusioner och vanföreställningar om verkligheten som de är, kommer de inte längre ha grepp om ditt liv.

Det finns ingenting att vara rädd för, mer än rädslan själv – och inte ens den, om du kan se den för vad den är.

star

Gilla gärna min sida på Facebook så att du inte missar några blogginlägg i fortsättningen.

No Comments

Post A Comment