Orakelbudskap 6 juni 2016

Ett ekollon behöver inte lära sig hur den blir en ek – det är den programmerad till och den naturligaste saken i världen – och precis på samma sätt finns det i oss en medfödd och inneboende kreativ kraft och visdom som om den får verka ostört låter oss vara och bli de vi är ämnade att vara – de vi redan är i vår högsta potential och fullaste kraft.

Problemet är att de flesta av oss under livets gång redan från första början blir påverkade och “bearbetade” av vår omgivning så att vi med tiden börjar inte bara tvivla på vilka vi är utan också på vår inre vägledning och röst.

Istället anpassar vi oss efter de erfarenheter vi gör, de förväntningar som uttalat eller outtalat ställs på oss, efter andras regler och idéer – och med tiden kan vi tappa bort oss själva helt – kanske kan vi inte ens längre höra vårt inre tala till oss överhuvudtaget.

Istället för att luta oss mot vårt sanna jag och vår själ utvecklar vi istället ett “falskt” jag, ett ego som tror att det är skapelsens krona och måste styra och ställa för att saker och ting ska hända. Problemet med det är att egot dels har andra motiv än vår själ, dels att egot oftast baserar sina slutsatser enbart på ytliga fakta – egot kan inte se det som sker bakom det som synes ske och styrs därför oftast av rädslor och andra vanföreställningar om verkligheten.

All personlig och andlig utveckling handlar mer om “avveckling” än någonting annat – vi ska inte bli någon annan än vi egentligen är, utan istället göra oss av med allt det vi lagt på oss och identifierat oss med men som egentligen inte är vi – och som enbart står i vägen för att vårt sanna jag ska skjuta skott och bli den ståtliga varelse vi har kapacitet att vara.

Oraklets uppmaning och budskap den här veckan är att vi ska ha tillit till oss själva – till den här inneboende kraften och processen. Om det är någonting som ska göras så är det just att göra oss av med det som inte tillhör oss, det som inte är vårt – men i övrigt är det bara att lita på att allt är och blir som det ska.

Vi behöver inte oroa oss eller tänka ut saker och ting i detalj. Vi kommer också dit vi är på väg mycket snabbare och smidigare om vi istället slappnar av – och när vi gör just det, när vi slappnar av kan vi också lättare höra vår inre röst och vara uppmärksamma på de där intuitiva signalerna som talar om för oss vilken riktning vi ska gå.

Önskar alla en fin vecka.

❤️

Nu byter jag namn! Från Allis Tarot till Lady Casha – och under en övergångstid kan det förekomma båda delarna.

Gilla gärna min sida på Facebook så att du inte missar några blogginlägg i fortsättningen.

No Comments

Post A Comment