Numerologi – din livsväg & födelsekraft

När man gör en numerologi är det många uträkningar att ta hänsyn till – vi är oftast sammansatta och komplexa varelser – men det är några som har större tyngd än andra och en av de allra viktigaste är det som kallas födelsekraften eller livsvägen.

livsvag

Talet är summan av året, månaden och dagen som vi är födda och beskriver det vi har med oss in i det här livet, erfarenheter från tidigare liv som ligger nedlagda i själen och DNA:et och som vi ska använda oss av för att åstadkomma det vi är här för att göra. I födelsekraften/livsvägen kan vi därför bland annat hitta vad det är för yrke eller arbetsområde som ligger för oss, som vi är lämpade för.

Jag återkommer till de andra stora uträkningarna i senare inlägg. Här kommer till en början en kortfattad och summarisk beskrivning av de olika livsvägarna för ge en ungefärlig uppfattning av vad de innebär och hur de skiljer sig åt.

Livsväg 1 – handlar om ledarskap och individualitet.

1 är den maskulina urkraften och den med 1 som livsväg vill skapa sig ett liv efter egna visioner och regler och har både kraften och modet att gå sin egen väg. 1 är igångsättaren och pionjären som inte räds åtaganden och som kan förverkliga sitt liv i den materiella verkligheten på ett framgångsrikt sätt om energierna används positivt. Om 1 däremot är negativ och blir dominant och självcentrerad skapar det problem och förluster.
Alla mentala yrkesområden är öppna för 1 och allt som handlar om utveckling stimulerar – alla arbeten som handlar om att ta risker och att våga och att skapa nytt, bryta ny mark och gå utanför det etablerade, inklusive nya organisationer, nya företag och nya planer. Det ligger bland annat och till exempel för politik, ingenjörskonst, konstruktion, forskning, högskolor & universitet, läkaryrket och hela hälsoområdet.

Livsväg 2 – handlar om samarbete och partnerskap.

Venus-födelse2 är den feminina urkraften och 2 som livsväg ger en stor känslighet och följsamhet. 2:ans framgång kommer genom att hjälpa och stödja andra och däri ligger siffrans kraft – det är lätt att missförstå och undervärdera den här energin för att den är lågmäld, men det är ett stort misstag: den som vet att rätt utnyttja 2:ans energi kan åstadkomma mycket. 2:an kan själv missuppfatta sin energi, jämföra sig med andra och drabbas av osäkerhet och behöver därför ibland stöd och uppmuntran för att vara och verka i sin fulla potential. 2:an kan vara en kanal för andlig kraft och behöver alltid dela med sig av det som kommer genom henne.
Alla yrkesområden där finkänslighet och detaljer är viktigt ligger för en 2:a  – allt ifrån diplomati till bank & administration till finmekanik och instrumentbygge – och att samla (in), som till exempel konst eller statistik.  Dans & litteratur – 2 har känsla för rytm och “tajming” – medialitet och arbeten som handlar om att tillsammans med andra skapa livskvalité på olika sätt.

Livsväg 3 – handlar om kreativitet och att vara en positiv kraft.

3 har mycket glädje i sig och är social – en fantasifull sällskapsmänniska med uppgiften att inspirera andra genom sin fantasi och med ordet som främsta redskap. 3 är intuitiv och behöver uttrycka sig i olika former för att inte bli negativ och ska inte tveka att pröva på olika uttrycksmedel. 3 behöver tänka på att inte sprida sina energier för tunt, utan istället tillägna sig ett visst mått av fokus, och att använda order positivt och konstruktivt – att inte skvallra, snacka skit eller oväsentligheter bara för att de är så kul att pladdra på.
Alla kreativa områden och yrken som har att göra med känslor eller det mediala passar 3:an.

Livsväg 4 – handlar om arbete och att få praktiska konkreta resultat.

jordbrukareEfter 3:ans fantasirikedom kommer 4:an med sin förmåga att kavla upp ärmarna och skrida till verket för att få saker och ting utförda – 4:an är stabil, strukturerad och organisatoriskt lagd och kan det här med att skapa från grunden, tålmodigt och steg för steg. Ibland kan 4:an bli lite motvalls och hamna i opposition och behöver tänka på det, att hålla argumentationslusten i tyglarna för att den inte ska galoppera fritt och på så sätt göra att 4:an missar målet med sin uppgift. 4 blir framgångsrik genom sitt arbete och med tiden, och inte genom att halka på ett bananskal eller “lycka och tur”.
Alla yrkesområden som handlar om praktiskt arbete och att bygga i olika former, fysiskt, socialt eller mentalt samt att förverkliga, utföra och genomdriva planer, metodiskt och med noggrannhet, ligger för 4:an. Även administration & förvaltning, bokföring, vetenskap och utbildning samt allt som har med ceremonier, ritualer och “vett & etikett” och liknande att göra.

Livsväg 5 – handlar om att göra erfarenheter, att vara fri och oberoende.

5 vill att det ska hända saker och ting, håller igång, trivs med förändring – och kan vara rastlös och otålig. 5 är intellektuellt lagd, nyfiken och vetgirig och intresserad av det som händer, kan tränga ner i saker, tycker om att röra på sig och att resa, att vara i centrum av det som sker och att ha att göra med människor, gärna så många som möjligt. Risken för en 5:a är att vara lite av en hoppjerka och att tro att gräset är grönare på andra sidan staketet, så att det aldrig blir några verkliga resultat, och att lägga näsan i blöt där den inte har att göra eller att missbruka – relationer, sex eller vad som helst som stimulerar sinnena – det kan också omintetgöra 5:an fina potential.
5 passar bra i alla rörliga yrken som innebär kontakt med andra inklusive juridik och politik och socialt arbete. 5 är bra på att sälja – så länge 5 tror på varan eller vad det nu är som är till försäljning. Det ligger också för forskning, analytiskt arbete och studier samt det ockulta. Bland annat – vad det än är 5 ägnar sig åt är det viktigt att det är omväxlande och så lite bundet till rutiner som möjligt.

Livsväg 6 – handlar om att ta ansvar & anpassa sig, vårda & hjälpa och att skapa skönhet & harmoni i olika former.

mor&barn

6 måste vara medveten och i balans och får framgång genom att vara hjälpsam och att finnas till för andra. Det 6 ger får hon tillbaka tiofalt. 6 tycker om det som är vackert och vill ha ett komfortabelt hem där 6 kan hämta kraft.  6 är generös och idealist och får se upp så att hon inte blir utnyttjad – det kan svida ordentligt.
Alla yrken som handlar om att tjäna och bistå andra ligger för en 6:a, antingen i det lilla – i familjen eller ett vårdyrke – eller i större sammanhang – som volontärarbetare i tredje världen eller “Läkare utan gränser” eller liknande – allting som gör livet lättare för andra, var det än är någonstans. Det ligger också för jordbruk, djur, mat, blommor, trädgård, religiösa och andliga områden och konst.

Livsväg 7 – handlar om att forska, studera, söka efter kunskap & gå på djupet.

7 är tänkaren och vetenskapsmannen eller vetenskapskvinnan, har djup och skärpa, ett väl utvecklat intellekt och en stark intution. Är ofta klok och kan med tiden bli riktigt vis – kan förstå det som är dolt för oss andra. 7 är reserverad, selektiv och förfinad och kan verka lite distanserad eller mystisk, men kan i rätt sammanhang vara både charmerande och kvick. 7 arbetar gärna för sig själv, tycker om att vara ensam, behöver inte gemenskap på samma sätt som många andra gör och direkt skyr stora folksamlingar och trängsel.
Alla yrken som har med det ockulta, mystiska och det andliga att göra ligger bra till för 7:an samt all form av vetenskap, forskning och konst – 7 kan också göra vackra saker med sina händer eller vara uppfinnare av något slag.

Aristotle-Rafael

Livsväg 8 – handlar om att vara en auktoritet, ha inflytande och vara verksam i den yttre världen.

8 kan detta med den materiella verkligheten och den professionella världen. 8 är stark och har självkontroll men får se upp med svårmod: ofta kan 8:ans styrka utmanas för att den ska plockas fram och det är viktigt att 8 inte låter sig slås ner – inte sällan får 8:an göra upprepade ansträngningar, men kan också, då hon gör det, få stor framgång i världslig bemärkelse – framförallt då fokus ligger på stora mål som “alla” tjänar på. Risken med 8 är att bli ensidig och bara se till pengar och status, så 8 behöver medvetet anstränga sig och föra in filosofiska och andliga värderingar och kvalitéer i sitt liv och sin verksamhet – att låta drivkraften vara att göra nytta och inte vad 8 kan tjäna på det för sin egen personliga del – det kan nämligen också få motsatt effekt.
Alla yrken som handlar om att befinna sig i en maktposition är för 8:an, alla yrken som planerar och organiserar för andra. Även rådgivning och idrott.

Livsväg 9 – handlar om att uttrycka medmänsklighet, förlåtelse & skönhet, att vara vidsynt & tolerant och generös.

gyllenemask9 är här för att hjälpa andra till ökad medvetenhet och att plocka fram det goda inom oss. 9 har förmågan till “opersonlig” kärlek – att älska i bemärkelsen att vilja en annan människa väl oavsett yttre attribut, inte som en känsla utan som ett förhållningssätt och en attityd. När 9 tror på sig själv har hon en fantastisk förmåga att plocka fram skönheten både i sig själv och andra – men 9 har också en sårbarhet för att bli nedstämd, kan leva så intensivt i känslan och bli besviken när hon själv och andra inte lever upp till 9:ans ideal att livet blir en berg och dalbana.
I varje enkeltal finns energin av det föregående, så 9:ans livsväg rymmer alla andra livsvägar, och därför har 9:an hela registret av erfarenheter i sig. Konst och dramatik ligger nära till hands eftersom det är uttryck för den mänskliga erfarenheten i sin hela bredd. Även juridik, undervisning, hälsoområdet och i stort sett alla yrken som innebär resor och/eller internationella kontakter.

Generellt är det med livsvägen ungefär som med soltecknet inom astrologin – det är en oerhört stark och viktig aspekt av oss, men vi består av många mer komponenter så hur mycket livsvägen “slår igenom” i vår person är individuellt från person till person.

Det beror också på vilket tal som ligger “bakom” livsvägen – det är skillnad till exempel om en 2:a kommer från 20 eller från 47 eftersom de bakomliggande siffrorna också bidrar med sin energi.

Nästa gång i den här serien och kategorin kommer jag att skriva om destinationen som utgörs av vårt namn.

3 Comments
 • Pingback:Ditt personliga år
  Posted at 15:51h, 30 October Reply

  […] föds till det personliga år som också är vår livsvägs tal så vi kan börja vår tideräkning under vilket år som helst i nioårscykeln, men därifrån […]

 • Pingback:Ditt slutliga mål – numerologi
  Posted at 14:43h, 26 November Reply

  […] räknar ut det slutliga mål genom att lägga samman din födelsekraft och din destination som jag båda har beskrivit i tidigare inlägg – klicka på respektive […]

 • Pingback:Numerologi – vad är det och vad är det bra för?
  Posted at 15:49h, 09 February Reply

  […] Din livsväg & födelsekraft – vem du är och vad du har […]

Post A Comment