Det slutliga målet är dit ditt livs erfarenheter leder och träder i full kraft från femtiofyra års ålder och framåt - det beskriver den energi som kommer prägla ditt liv under återstoden av din levnad. Det kan ibland börja anas redan tidigare och tar för det mesta något...