Numerologi – har du mästarpotential?

Inom numerologin talar man om mästartal – dubbeltalen 11, 22, 33 osv till och med 99 – och med dem kommer det å ena sidan en större utmaning men å andra sidan också en större utdelning om man lever upp till energin.

Ett mästartal i en numerologi betyder oftast att du är en äldre eller mycket vis själ med en mission, en speciell uppgift och specifik begåvning, som återvänt eller kommit till jorden för att på något sätt göra planeten till en bättre plats med hjälp av dina unika erfarenheter och din kunskap – för att vara till service.

15301879manpåmoln

Du är alltså inte här för enbart ditt egna höga och privata nöjes skull utan för att bidraga till helheten och balansen – för att tjäna – någonting som kommer prägla hela ditt liv oavsett om du är medveten om det eller inte.

Innan man har kommit i kontakt med och till insikt om sin livsuppgift och vad den innebär infinner det sig ofta med mästartal en odefinierbar känsla av att det “finns någonting mer”, en känsla av att vara kallad till någonting men “inte riktigt veta till vad”.

Mästartal kan i någon bemärkelse och någon aspekt vara prövande. Okunskap och omedvetenhet kan göra att man inte förstår eller missbrukar sina energier och därför kan de med mästartal ibland konfronteras med det största mörkret – men det är också på så sätt det finns en chans till att erfara motsatsen, befrielsen och ljuset.

Med mästartal kan man också uppleva att man är före eller i otakt med sin egen tid, med hur den stora massan tänker och samhällets gängse idéer, vilket även det kan ge svårigheter och en känsla av utanförskap och främlingsskap. Innan själen har vaknat kan det vara en källa till oro och upplevas som en börda.

20440784yogahund

Ibland sker ett andligt uppvaknande till medvetenhet genom en enstaka händelse men oftast är det en gradvis process och för att helt komma i sin själs kraft kan det förr eller senare behövas både tid och ansträngning, ett inre arbete, för att göra sig av med det “skräp” som håller tillbaka och ligger i vägen.

Vid någon tidpunkt kan man alltså behöva fatta ett medvetet beslut att utveckla sina medfödda gåvor och för det kan det krävas både disciplin och ambition.

Tidigare har jag berättat hur man räknar fram sina tal för några av de stora uträkningarna: livsvägen/födelsekraften, destinationen och hjärtats längtan. För att se om du har mästartal gör du på samma sätt, men är uppmärksam om det är så att det “bakom” enkeltalet döljer sig ett dubbeltal.

Ju lägre mästartal desto mer vanligt förekommande är de och desto lättare att realisera. Ju högre talen är desto svårare att förverkliga dem i sin fulla potential och för alla mästartal gäller att man pendlar mellan mästartalet och det enkla talet – det är få som orkar leva i den högt spända energi som ett mästartal innebär hela tiden.

Mästartal behöver inte automatiskt betyda svåra prövningar eller att vara predestinerad till ett besvärligt liv och att lida – det finns fler faktorer än så som spelar inte. Lika lite betyder avsaknaden av mästartal att man inte kan ha varit en mästare i tidigare liv eller är en avancerad själ som har en viktig uppgift att fylla på jorden.

gudsfinger

De olika mästartalen har sinsemellan lite olika inriktning och uppgift. De udda (11, 33, 55, 77 och 99) är generellt mer intuitiva och mediala och orienterade mot den metafysiska världen och på att inspirera medan de jämna (22, 44, 66 och 88) är mer anpassade till och verksamma i den fysiska och materiella verkligheten och inriktade på att få praktiska resultat – dock alltid inspirerade “från ovan”.

För att få en djupare förståelse för mästartalen kan man bland annat dels titta på de enkla siffror som det utgörs av (t.ex. 11 som består av två 1:or) och de enkla talet som blir resultatet när man lägger samman dem (t.ex. 1 + 1 =2).

Det spelar roll var i numerologin mästartalet är placerat men här följer en summarisk genomgång av några av deras olika grundläggande drag och potential – kom dock ihåg att det finns mycket mer att säga om alla dessa nummer och att den här informationen bara tjänar som en fingervisning. I en personlig numerologi har dessutom även de övriga uträkningarna betydelse för hur mästartalet kan komma att levas ut i och under ett liv.

 

11

andlig budbärare & inspiratör

En kreativ konstnärlig och inspirerad visionär som uttrycker ett högre medvetande och andliga sanningar på det fysiska planet, profetisk och medialt begåvad på olika sätt.

11 har ofta en stark längtan att lyfta upp människor, en intuitiv förståelse för deras behov och  förmågan att inspirera och öppna nya vägar inom dem – 11 kan väcka och plocka fram andras inre och dolda potential – vad de sedan blir är det bästa betyget.

36872053spotlight

11 kan vara en utmärkt lärare, talare, politiker, präst, författare och underhållare – många konstnärer, artister, musiker och skådespelare har detta nummer och eftersom 11 står för ljus kan det även innebära rampljus.

Negativt använd kan 11 bli både världsfrånvänd och mycket neurotisk och gå till det extrema – såväl Hitler som Mussolini och Saddam Hussein är 11:or.

Övriga kända: Madonna, Lady Gaga, Barack Obama, Prins William, Prinsessan Estelle

 

22

mästerarkitekt & byggare

Kan integrera högre visdom med förmågan att organisera på det fysiska planet och få resultat – 22 är både en mästare på att manifestera – att göra konkret verklighet av idéer och visioner – och på att samarbeta och komma överens med andra.

22 är filantrop – människovän – och syftet är att göra ett avtryck i världen till det bättre, att skapa någonting bestående som kan komma många till godo – 22 kan skapa rikedom och sedan använda sina pengar till att bistå mänskligheten med resurser, hjälpa människor till en bättre vardag.

22 är en ledare – andra ser i 22 specialisten som har lösningar på problem och kapacitet att assistera med sin kloka råd.

Det är oerhört viktigt för 22 att alltid bevara sina andliga ideal. 22 kan falla mycket tungt om hon inte gör det eller om hon använder sig av “svart magi” – det vill säga använder sin magiska förmåga i rent själviska syften och till att skada.

Kända: Ingmar Bergman, Oprah, Bill Gates, Richard Branson

 

33

mästerhealer & kosmisk förälder

Har stor medkänsla och kan vara en god rådgivare åt “massorna” – en kosmisk förälder och förmedlare av villkorslös kärlek. Uppgiften och missionen för 33 är att vara en kanal för healing och att bistå dem som har fastnat i ett negativt och skadligt beteende – att på djupet glädja och inspirera andra.

jesus&lion

Det viktigaste för 33 är att hitta sin egen inre stabilitet – annars kan det svänga oerhört mycket. 33 kan gå till det extrema och till exempel bli martyr för någonting som är futilt eller inte hedervärt.

När 33 är däremot är stabil och kan bemästra sig själv kan hon också “bemästra hela världen” – osjälviskt bistå mänskligheten genom att göra personliga uppoffringar.

33 är lärare åt andra lärare och ska vara ett en förebild och ett praktiskt exempel på kärlek och förlåtelse i alla situationer genom att tala, leva och vara kärlek på alla plan.

Kända: John Lennon, Meryl Streep, Albert Einstein, Martin Luther King Jr, Francis Ford Coppola

 

44

ledare & praktisk visionär

44 står för styrka och fullständig mental kontroll och fodrar disciplin och ordning inom varje område i livet – avsikten är att generera resurser och rikedom och låta sig ledas av andliga principer för att stödja den materiella utvecklingen i världen.

Utmaningen för en 44 är att träna sitt sinne i att låta de högre krafterna arbeta genom sig och att utveckla intuitionen som vägledare för sitt fysiska byggande – 44 bör göra en medveten ansträngning att alltid vara inspirerad på det inre och andliga planet innan 44 sätter igång och verkar i det yttre.

En omedveten 44 tenderar att övervärdera det materiella och när arbetet saknar andlig grund och dimension och enbart och ensidigt är för yttre resultat kan obalansen fresta på den fysiska hälsan – 44 lär sig genom att uppleva i den fysiska kroppen.

44 är speciellt begåvad på att ge andra råd som lindrar deras fysiska bördor och leder dem till frihet.

Kända: Tina Turner, Bob Dylan, Prins Carl Philip, Houdini, Avicii

 

55

uppfinnare, kommunikatör & sanningssägare

Billie_Holiday_0001_original55 är här för att till allmänheten föra fram sanningen i ljuset. 55 har förmågan att se detaljer och ta fram information som går andra förbi vilket gör att områden som forskning, detektivarbete, undersökande journalistik och författarskap alla faller under vibrationen.

55 står i första hand för att söka andligt – ofta bland många människor och grupper – och för separation från det gamla – 55 måste kunna skilja det som är sant från det som är falskt, det som är användbart från det som har tjänat ut sin roll.

55:ans mål är att vända sig mot den andliga verkligheten, att ta valet att göra det. Vägen dit går genom egna och direkta erfarenheter vilket ibland även, i alla fal periodvis, kan innebära en viss ensamhet för att 55 ska kunna höra och lyssna till den inre rösten.

Kända: Billie Holiday, Ricky Martin, Prinsessan Sofia

 

66

mästerlig kreativ kraft 

Den enkla 6:an står bland annat för passion och för moderskärleken, för den som tröstar, stöder och undervisar andra och med 66 är energin mer än fördubblad – den personliga kärleken upphöjd till ren medkänsla och fullständigt villkorslös kärlek – agape.

66 ansvarar för att uttrycka, visa på och göra andra medvetna om skönheten, glädjen, harmonin och balansen i livet och är med sin kreativa kraft på så sätt en mästare på att hjälpa andra att transformeras och överkomma sina problem.

Den sociala medvetenheten och idealiteten hos 66 är starkt utvecklad och för 66 är det alltid väsentligt med sanning och rakhet.

Kända: Lasse Hallström, Marcus Wallenberg, Jimi Hendrix

 

77

andlig krigare & tänkare

7 står för den intellektuella som forskar i livets mysterier och söker inåt – och för behovet av perioder av ensamhet. Dubbla 7 berättar därför om en relativt ensam väg – man är ensam i sitt inre och sina intressen.

13212846mediterandeman

Det är i ensamheten och tystnaden som 77 träder in i det andliga livet och kan höra sin själs röst och det är på så sätt insikterna och erfarenheterna kommer – 77 lär sig inte så mycket genom ord utan i ett inre igenkännande.

77 ska komma till insikt om att ensamheten är en illusion som uppstår ur känslan av separation från den ständigt närvarande andliga kraften inom sig/själen/källan.

Den som kan tänka självständigt, stå ensam och har kontakt med kraften har också något att ge andra människor – 77 är talet för helare (healers), mystiker, schamaner, präster och liknande – de som är här för att förmedla kunskap, insikter och kärlek som ger djup andlig frid.

Kända: Keith Urban, Nicole Kidman, Denzel Washington

 

88

mästare på att verkställa, leda & självdisciplin/balans. 

Den enkla 8:an står för kraft i den fysiska världen och dubbla 8 är att likna vid atomkraft. För 88 är utmaningen att disciplinera den här kraften – både i sinnet och i kroppen.

8 i sig kräver total balans och 88 kräver fullständig och absolut total balans – framförallt mellan det inre och det yttre och i  tanken och känslan – det är viktigt för 88 att vara medveten om att det finns ett fritt val i hur den använder sina tankar och att göra det valet – en 88 som kan motstå frestelserna att underhålla negativa och destruktiva tankar och känslor eller att ensidigt fokusera på det materiella kan lyckas stort på alla plan.

88 drivs av andliga/filantropiska motiv och använder sina framgångar i den fysiska verkligheten för att tjäna mänskligheten, bland annat genom att skapa förutsättningar för andra som arbetar för planetens välgång och helheten.

88 handlar också om att lära känna sig själv på djupet och komma i kontakt med behovet av att utrycka sitt sanna jag i olika konstformer – t.ex. bild, musik, litteratur – och vetenskap.

Kända: Olof Palme, Marlon Brando, Jimi Hendrix, Georg Washington

 

99

mästarnas mästare 

Som det högsta av mästartalen och med dubbla 9:or där den enkla 9:an i sig själv står för universell & opersonlig kärlek och att kunna förlåta är utmaningen med en 99 sant mästerlig.

27549273cosmos

99 är visionären och läraren som lär de lärare som ska lära andra lärare – och 99 lär främst ut genom att VARA.

Insikten är kopplingen mellan det mentala och den fysiska kroppen – det finns inte utrymme för någonting annat än kärleksfulla tankar på någon nivå.

99 står för fullbordan och kosmiskt medvetande – den som totalt kan överkomma sitt ego och enbart vara och verka utifrån sitt högre jag. 99 är talet för avataren – en gud/gudinna som nedstigit och antagit mänsklig form.

Kända: Dag Hammarskjöld, Nelson Mandela, Ingvar Kamprad, Eminem

***

Blir du nyfiken och vill veta mer? Här kan du hitta alla tidigare inlägg om numerologi.

Vill du ha en privat konsultation är jag utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar. Du kan läsa mer om vad det innebär och hur det går till här – och/eller skicka ett mejl till ladycasha@ladycasha.com så tar vi det därifrån.

star

Gilla gärna min sida på Facebook så att du inte missar några blogginlägg i fortsättningen.

14 Comments
 • Jess
  Posted at 20:53h, 25 June Reply

  Jag har 2 mästartal. Född dag 22 och mina födelsesiffror blir 33. Kände starkt igen mig främst i talet 33.
  Tack för din information!

  • Allis Tarot
   Posted at 21:45h, 25 June Reply

   Tack Jess – det är inte alltid lätt med mästartalen – men i långa loppet kan det bli riktigt bra. ❤️

 • Lena
  Posted at 02:37h, 26 June Reply

  Hej, vill bara påpeka att varken Hitler, Lady Gaga, prinsessan Estelle eller Saddam Hussein är 11:or. Hitler är en 5:a, Saddam är en 7:a, Lady Gaga en 1:a och Prinsessan Estelle är en 3:a så det är inte riktigt korrekt i texten.
  Ingmar Bergman är en 4:a och EJ en 22:a, likaså Oprah, Bill Gates och Richard Branson är ICKE heller 22:or etc etc. Så det är inkorrekt skrivet av den som skrivit detta om alla kändisar!
  När man räknar mästartal så räknar man: 1964-11-25= 1+9+6+4+1+1+2+5= 2+9= 11 där är mästartalet som sedan blir en 2.

  Med kärlek
  /Lena

  • Allis Tarot
   Posted at 03:46h, 26 June Reply

   Hej Lena, tack för feedback och för att du tagit dig tid att räkna.

   Vad gäller 11:ornat har du rätt vad gäller livsvägarna men det är fler stora uträkningar som är intressanta i en numerolgi och detta är vad som gäller och jag refererar till:
   Hitler hette enbart Adolf i förnamn så hans fullständiga namn är Adolf Hitler = 56/11/2
   Prinsessan Estelles fullständiga födelsenamn är Estelle Silvia Ewa Mary = 83/11/2
   Saddam Husseins fullständiga namn är Saddam Hussein Abed al-Majid al-Tikriti = 128/11/2
   Vad gäller Lady Gaga så är hon född Stefani Joanne Angelina Germanotta vilket ger att både hennes hjärtas längtan och yttre personlighet är 11 (56/11 respektive 74/11)

   Vad gäller 22:orna så “tvistar de lärde” om hur man räknar födelsetalen – i den numerologiska tradition jag är skolad har Bergman, Oprah, Gates och Branson alla 22 som födelsetal/livsväg.

   Värme
   Allis/Lady Casha

 • Lena
  Posted at 16:05h, 26 June Reply

  Hej igen, men då är man ju icke konkretl i nummerologin för då har ju nästan alla ett mästartal och för mig är det ej optimalt. Bergman och Oprah har 22 när man ej har räknat in året de är födda på, alltså bara födelsedagen, månaden och 19-talet och det är inte så, mig veterligen, man räknar ut ett mästartal. Så återigen så känns det inte konkret. Kanske märkligt att jag kollat upp detta men gjorde det av ren nyfikenhet för att det är intressant att se!

  Ljus och kärlek

  • Allis Tarot
   Posted at 16:42h, 26 June Reply

   Hej igen Lena

   Det är kul att du är nyfiken och intresserar dig, men nej, det är inte alls så att nästan alla får mästartal beroende på hur man räknar.

   Däremot finns det olika skolor i exakt hur man ska räkna och som du räknade fram livsvägen i exemplet ovan anses inte riktigt korrekt bland de som är allra “hårdast”. Det är inte heller så jag gör.

   Min utbildning är i rakt nedstigande led från en av världens mest framstående numerologer och pionjär på området i modern tid, Juno Jordan, så jag tvivlar inte på min metod.

   Vad gäller Bergman, Oprah, Gates och Branson tycker jag dessutom inte att det är särskilt svårt att se 22:an i deras livsverk, så jag är inte heller tveksam vad gäller deras mästartal.

   Allt gott
   Lady Casha

 • Marie
  Posted at 20:35h, 08 July Reply

  HEJ! Du verkar ha koll på det här med numerologi! Jag har sökt svar på en dröm jag hade som jag VET var en andlig dröm, kanske du kan ge mig ett svar. I drömmen visades ett brunnslock, sådant som finns i gatorna, brunt, med små “taggar” på. På brunnslocket stod det med stora vita sirliga bokstäver: 11, 12 och 13. Jag vaknade direkt efter och skrev ner det. Det kändes som ett budskap. Men jag förstår inte, hur mycket jag än vrider och vänder på det.
  Har du någon tanke om vad det kan betyda?
  Mvh
  Marie

  • Allis Tarot
   Posted at 22:05h, 08 July Reply

   Hej Marie!

   Elva står får upplysning eller uppvaknande bland annat, att tänka medvetet, tolv står för fullbordan och att byta perspektiv/ändra tankemönster, att veta att vi skapar våra liv med hur vi tänker i vårt djupare inre – att veta att vi i grund och botten är andliga varelser som gör en fysisk tillfällig erfarenhet med våra liv istället för tvärtom – och den frid som följer med den vissheten. Tretton står för transformation, alltså en förändring som är djup och genomgående, ett byte av en form till en annan (som en puppa blir en fjäril). Jag tolkar det som att du står inför eller redan har börjat en djupgående förändringsprocess som i förlängningen kan leda till ett annorlunda (och ännu bättre) liv där du är mer i samklang med den du verkligen är. Och om du inte redan använder dig av att tänka medvetet – det vill säga välja vilka tankar du underhåller – så är det en uppmaning att göra det – det är det som skapar den här förändringen och transformationen.

   Det är vad jag får till mig, men ta det inte som en absolut sanning, det viktigaste är att det resonerar med och stämmer för dig. Förhoppningsvis kan det ge dig en infallsvinkel och hitta din egen tolkning om inte annat.

   Värme
   Allis/Lady Casha

   • Marie
    Posted at 11:35h, 10 July Reply

    Väldigt tacksam för ditt svar!
    Allt du skriver stämmer exakt. Mina tankar är inte de mest positiva, även om jag försöker. Mitt liv slogs i tusen spillror och jag försöker plocka ihop dem, men det går inte så bra. Jag har mist dem som var mitt liv, min man först, och 1 1/2 år senare vår älskade hund som var den som gjorde att jag var tvungen att gå upp varje dag efter min mans bortgång. När min man gick bort började det hända saker, jag är inte medial, men han gjorde och gör allt för att visa mig att han finns kvar, och till slut fick jag det bekräftat. Trodde att jag höll på och bli knäpp ett tag, vågade inte tro, fattade inte.
    Jag vet inte vem jag själv är längre, “Marie” kommer fram ibland när jag hör av min man, är kvar ett tag, men sen tar “verkligheten” över här med alla problem som jag också förstorar upp. Som du beskriver är det ju ett helt nytt liv jag måste försöka skapa, men det är lättare sagt än gjort. Vill så gärna våga tro på de tecken jag får till mig, men det finns alltid: ” kan ju vara en tillfällighet”. Känns som jag stänger alla andliga dörrar som vill öppnas för mig, mycket pga rädsla för livet och okunskap om hur jag ska göra.
    Skulle vilja fråga dig en sak till: varför ett brunnslock, symboliserar/betyder detta något?
    Jag är så tacksam för att du tog dig tid att skriva till mig, kändes som mitt i prick när jag läste svaret!
    Varma hälsningar
    Marie

    • Allis Tarot
     Posted at 02:07h, 12 July Reply

     Hej igen Marie,

     det där med symboler är så personligt tycker jag, men det som kommer till mig är att du ska våga “lyfta på locket” = öppna de andliga dörrar som du skriver att du försöker stänga pga rädsla. Be din själ och ditt högre jag vägleda dig till det du behöver veta och göra, och var sen vaken på vad som kommer till dig. Ibland kan saker och ting ta tid, men ha tillit till att du kan komma på rätt köl och igenom de här upplevelserna du haft och förlusterna du gjort – och med tiden bli en “ny” Marie – en som står stadigare och helare i sig själv än aldrig förr.

     Värme
     Allis/Lady Casha

     • Marie
      Posted at 13:08h, 12 July

      Hej igen!
      Det låter vettigt/rätt måste jag säga! Jag har redan börjat! Jag har bett om hjälp och jag måste vara mer närvarande. Tog verkligen till mig ditt svar och ögonen öppnades, för det är ju så sant. Allt går ju upp och ned, men har nog känt inom mig länge, att jag måste kanske lära mig mer om det andliga, men svårt att hålla kvar känslan/flödet som ibland infinner sig.
      Återigen ett enormt tack för all hjälp du gett mig, är så tacksam!
      Stor kram
      Marie

 • Alexander
  Posted at 19:51h, 04 August Reply

  Kul att se en tråd gällande numerologi.
  Vad jag tagit del av från tidigare studier är att ett mastertal förfaller bara på födelsetal.
  Det sägs även att de mästertal som finns är 11,22,33. Av den information jag tagit del av vill säga.
  Att numren i ett fullständigt namn adderas ihop och blir ett mästertal har alltså inget värde i den du är på så vis som ett mästertal träder i kraft.
  Då alla människor har rätt till namnändring så skulle alla människor kunna vara ett mästartal.

  Vad jag tagit del av gällande mästertal:
  För att kalkulera mästertal/livs/levnadstal så sammanställer man sitt personnummer på ett specifikt sätt.
  Alltså inte bara genom att addera ihop t.ex. 1+2+3+4+5+6
  Utan man räknar i följd av dag – månad – år.
  för att ta ett exempel, så väljer jag Dag Hammarsköld då det påstods att han var en master 99.

  Dag Hammarsköld var född den 29 Juli 1905
  Uträkning:
  Dag: 29 = 11 = 2 =
  Månad: 07 = 7 = 7 = 15 = 6
  År: 1905 = 15 =6 =

  Dag Hammarskölds levnadstal är alltså 6, inte 99.

  Lika så väl som att Barack Obama inte är en master 11.

  Dag: 04
  Månad: 08
  År: 1961 = 17 = 8
  = 20
  Detta är det enda räknesätt för att få ut mastertal.
  Man räknar ut dag, månad och år till primära tal sedan adderar ihop dem.

  • Lady Casha
   Posted at 17:22h, 24 August Reply

   Hej Alexander!
   Tack för input. Jag har inte varit inne på min blog på länge så tack för tålamod med respons.
   Det finns olika meningar även bland erfarna numerologer och jag anser att ingen med säkerhet kan säga att den sitter inne med sanningen med stort S i det här fallet. Själv har jag lärt mig och håller för troligt att ett födelsenamn visst kan räknas som mästartal om summan av bokstäverna blir ett mästartal och jag tycker jag kan se det i hur ett liv med ett mästartal i destinationen utspelar sig. Namnet vi får när vi föds är ingen slump. Om man däremot ändrar sitt namn senare och på så sätt skaffar sig ett mästartalsnummer har det en annan betydelse och kan aldrig ändra grunden, bara lägga till och dra ifrån lite, på samma sätt som ett födelsehoroskop över födelseögonblicket aldrig kan ändras.
   Vad gäller hur man räknar ut livstalen tvistar de lärde även där. Jag respekterar din hållning, men har en annan.
   Allt gott!

 • Pingback:Numerologi – vad är det och vad är det bra för?
  Posted at 15:47h, 09 February Reply

  […] Har du mästarpotential? […]

Post A Comment