Trump vs Clinton – en numerologisk analys

Med anledning av det stundande presidentvalet i USA den 8 november har jag roat mig med att titta på de båda presidentkandidaternas numerologi. 

Klicka på respektive namn för att se underlaget till analyserna och på rubrikerna för att hitta vidare läsning om de olika uträkningarna.

DONALD JOHN TRUMP – 14 juni 1946

Födelsedag: 14
Ger mångsidighet och ett mångbottnat och kvickt intellekt vilket både kan hjälpa och stjälpa. Han har ett överskott av energi, älskar det nya och det som känns originellt, vill ha förändring och omväxling men kan vara oberäknelig och blir lätt uttråkad och tappar intresset. Han är mångsidig och flitig men kan ha en övertro på sig själv och vara envis och påstridig. Han kan ha en dragning åt att – och behöver undvika att hänfalla åt – för mycket av “det goda” – alltifrån mat och dryck till alkohol och sex eller spel och liknande. Han behöver stabilitet och när han har det kan han både hantera karriären med framgång samt ha en hel del “tur”.

trump

Födelsekraft/livsväg: 22/4
22 är numerologins “mästerbyggare” och ger Trump potentialen och förmågan att se något i den arketypiska världen och sedan manifestera det i den relativa, materiella världen. Med 22 kan han inspirera andra att göra gemensam sak med honom och hans drömmar, kan föra samman de nödvändiga elementen – människor, idéer och resurser – som gör det möjligt för honom att nå sina mål. 22 är också känd för att vara bra i affärer och politik med en naturlig förståelse för stora institutioner och förmågan att tänka och handla på en internationell nivå. 22 ger också att Trump är okonventionell i sina tankebanor och sina handlingar, men kan verka traditionell i sitt framträdande samtidigt som han undviker pretentioner och tillgjordhet. Hans utmaning är att dela sina visioner och att tillåta andra att tillföra deras bidrag till dem. Detta kräver flexibilitet från hans sida vilket kanske är en av hans svagaste sidor. Han saknar ofta tillit till andras förmåga. Därför tenderar han att kontrollera människor och situationer och ibland är han frestad att vara manipulativ.

Destination: 14/5
5 representerar rörelse, framsteg, framåtskridande och frihet och med 5 som destination är Trump här för att göra erfarenheter – vilket livet kommer ge honom i mängd och av de mest skiftande slag. För honom är det viktigt att hålla ansiktet vänt mot ljuset och se det som är gott i världen och att hålla sig informerad och ajour med det som händer.

Bakom 5 ligger 14 som är ett så kallar prövande tal och berättar att Trump lever ett liv som är i ständig förändring som han måste förhålla och anpassa sig till. Oväntade och plötsliga saker som omkullkastar rådande omständigheter kan alltid dyka upp. Flexibiltet kommer att behöva utvecklas. Det finns också en risk för att vara omåttlig vad gäller substanser eller beteenden – som till exempel alkohol eller sex – eller av kreativa energier överhuvudtaget. Det finns också en benägenhet till relationsproblem som bäst löses genom att utveckla sin egen vänlighet och att inte frestas att vara otrevlig bara för att andra kanske är det.

Hjärtats längtan: 16/7
Med 7 som hjärtat längtan söker Trump efter perfektion, önskar det bästa av livet och siktar väldigt högt vilket gör att det är svårt för andra att leva upp till hans förväntningar. Han är både intuitiv och intellektuell och mår dåligt av att leva för starkt i sina känslor vilket också gör att han kan upplevas som kylig, reserverad och distanserad. Däremot kan kärleksrelationer och kamratrelationer plocka fram en vänlighet och värme som han också har.

Bakom 7 ligger 16, som är ett av de prövande talen och indikerar problem med (mer eller mindre väl dold) ilska. Han kan vara kritisk och arrogant och använda sitt intuitiva och förfinade intellekt till att se ner på andra, han tycker att han är förmer och bättre och ser resten av världen som varandes underlägsen. Detta kan orsaka akut alienation och ensamhet och inbjuder också till vedergällning. 16 står för egots fall – förstörelse av det konstruerade och gamla som tjänar till att separera personen från livets källa – och födandet av det nya och en återförening med den stora anden. Denna transformation finns som en potential i 16 och det inte alltid som denna potential förverkligas. När den gör det kan dock 16 vara en väg av framåtskridande och stor andlig utveckling.

Yttre personlighet: 16/7
Med 7 kan Trump ge intryck av att vara den som söker efter svaren, filosofen, vetenskapsmannen. Han är i mångt och mycket en ensamvarg för vilken det är viktigt med stunder av ensamhet. Det finns någonting reserverat över honom och han är ingen man närmar sig som en kompis och dunkar i ryggen – han uppträder med värdighet, personlig stolthet och är selektiv och utväljande med en aristokratisk hållning. Han är också kritisk och vill att allt ska vara perfekt och kan bli negativ när han inte tycker att det är det. Fina kläder ger honom självförtroende och han är gärna välvårdad i bra och dyrbara material med god kvalitet.

Bakom även denna 7:a ligger 16 (se ovan, Hjärtats längtan) – vilket gör att den här energin av 16 är förstärkt i Trumps numerologi.

Första bokstaven i namnet: D
Ger praktisk urskiljningsförmåga, ett rättframt sätt och en markerad intellektuell begåvning som han ibland kan använda till att vara överkritisk och att sätta sig i opposition och ifrågasätta allt. Han tycker alltid att han har rätt utifrån sitt perspektiv och kan kämpa för det som han upplever är sant och rättvist. Han är ordningsam och intensiv i allt han gör och kan också vara lite fixerad, oflexibel och oföränderlig och har ett starkt temperament som han måste lära sig att kontrollera eller transformera för att det inte ska påverka hans hälsa och möjligheterna till framgång. Han tillhör affärsvärlden, kan tillverka och producera saker och ting och hålla på med fast egendom. Han är duktig på att utföra sitt arbete och att spara pengar och skicklig på att uppskatta och bedöma värdet på saker och ting (inklusive idéer, etc). Han kan ha svårt att uttrycka sitt själv – sitt djupaste inre – och tycker förmodligen om att vara ensam tidvis.

HILLARY DIANE RODHAM – 26 oktober 1947

Födelsedag: 26
Ger en bra känsla för pengar och en talang för affärer, organisationsförmåga och förmågan att hantera stora projekt samt vara verkställande vilket kan ge framgång. Hon är effektiv, praktisk och ambitiös med ett gott självförtroende och behöver vara den som bestämmer i allt hon gör. Hon kan starta igång saker och ting med stor entusiasm – men har inte alltid lika lätt att avsluta dem och hon har behövt anstränga sig för att utveckla mer kontinuitet och envishet. En av hennes stora utmaningar är att ha balans mellan hennes materiella och rationella fokus å ena sidan och mänskliga kvalitéer såsom förståelse, medkänsla och människokärlek å andra. Hon har kapacitet vara diplomatisk och taktfull men det finns en risk att bli hård och okänslig för andra – hon kan vara dominerande och bossig och sakna tålamod med svaghet – vare sig det är hennes egen eller andras. Det är viktigt för henne att känna sig stolt över sin ställning, sin partner, sitt hem och hon gifter sig helst med någon som har mycket pengar eller som kan bli framgångsrik. Hon har starka känslor och hon behöver vinnlägga sig om att inte leva i det förgångna utan att alltid gå in för att balansera sina känslostämning så att hon inte blir uppriven. 26 är det mest karmiska talet av alla, vilket här ger att alla som hon träffar är sådana hon haft att göra med i tidigare liv.

clinton

Födelsekraft/livsväg: 3
Denna födelsekraft ger Clinton kreativ kraft som det är viktigt för henne att uttrycka i alla olika möjliga former. Hon kan påverka andra på ett emotionellt plan genom att använda sin fantasi, positivitet och inre vision – och det är på så sätt som framgången kommer. Hon har ordets gåva och kan prata hur mycket som helst vilket öppnar dörrar till vänskap. Det är dock viktigt att hon inte pratar på om oväsentligheter eller missbrukar ordet genom att till exempel skvallra eller fara med osanning eftersom det tömmer henne på energi. Hon har behövt lära sig att inte sprida sina energier för tunt och åt för många håll och istället koncentrera sig på det väsentliga – fokuserad och koncentrerad har hon förmågan att lyckas. Hon är positiv och glad i sinnet och inspirerar andra att förverkliga saker och ting. Hon har en stark intuition som kommer till henne som “flaschar” då hon får föraningar av vad som komma skall. Det är viktigt att hon inte lever alltför starkt i sina känslor. Hon kan ibland vara extremt självisk och pendla mellan att vara pratsam till mycket tystlåten.

Destination: 6
6:ans destination är att bistå andra människor, att ge service och att vara en förkämpe för mänskligheten, att vara en modersenergi som ger tröst och stärker de som lider, att vara en stor tröstande famn. Att stödja och trösta gör henne lycklig och när hon gör det drar hon till sig pengar – allt 6 gör för andra får hon tiofalt igen – när 6 bistår och assisterar så kommer god ekonomi och gott äktenskap.

Hjärtats längtan: 3
Hon har andra uträkningar som balanserar detta men 3 som hjärtats längtan ger att Hillary Clinton kan ha en tendens ibland att se livet genom rosenskimrande glasögon. Trots att man kanske inte kan tro det om henne drömmer hon hellre och är lycklig än praktisk och ta itu med saker och ting. Samtidigt är hon vänlig och tillmötesgående och gillar att hjälpa dem som har bekymmer – hon blir lycklig av att göra andra lyckliga. Hon älskar också att uttrycka sig på alla olika möjliga sätt, även konstnärligt – det är till och med ett måste för att må riktigt bra. Att tala och att uttrycka sig med ord kan ge framgång så länge hon inte missbrukar ordet – hon måste uttrycka sig konstruktivt, annars kommer bumerangen åter med negativa effekter i hennes eget liv. Hon kan vara omedvetet självcentrerad och självbelåten.

Yttre personlighet: 3
Verkar vänlig, charmig och social och människor dras till henne för att bli inspirerade och positivt peppade. Hon har förmågan att kommunicera och uttrycka sin positiva livsglädje och blir lycklig av att få andra att må bra i dess närhet. Hennes magiska vapen är att i ord måla livet vackrare, roligare och bättre och det är viktigt att hon inte bara pratar på om oväsentligheter eller på annat sätt slarvar med hur hon använder sin förmåga med ord.

Första bokstaven i namnet: H
Gör Clinton kapabel till stora prestationer och stora bedrifter i affärslivet och mycket bra på finanser. H ger verkställande förmåga och en ledare som kan styra och ha uppsikt över många människor. Hon har lätt för att uttrycka sig själv, och lätt för att umgås med människor, är mycket aktiv och analytisk och kan vara mer styrd av yttre orsaker än av det inre/intuitionen (hon har dock en stark intuition som kommer från andra håll i hennes numerologi). Hon uttrycker sig intressant och på ett bra sätt men kan ibland ha svårt att tänka om. Hon kan vara både självisk och lojal mot andra.

Både Trump och Clinton har 9 som slutligt mål

9 som slutligt mål handlar om att vara till nytta för andra och gärna i ett större – globalt och universellt – perspektiv, att vara involverad i internationella eller humanitära sammanhang. Det finns en dragning till att tjäna mänskligheten och att ställa sig i allmänhetens tjänst på något sätt. Att bistå, trösta, inspirera och uppmuntra – att vara den som ser helheten och har allas bästa för ögonen (hur det nu definieras) – allt arbete som 9 gör måste göras för alla, oberoende av ras, klass, religion eller vad det nu kan vara – annars kan det resultera i stor besvikelse på det personliga planet.

universe-wallpaper-2

Man kan också titta på hur en person fungerar på de olika medvetandeplanen – fysiskt, mentalt, emotionellt och intuitivt.

Det som är iögonfallande här är att båda har en 5:a på det fysiska planet: 

vilket ger ett aktivt liv där kontakt med människor är viktigt och kan ge framgång i karriären. Det gör både Trump och Clinton till bra försäljare när de är intresserad av och tror på det de säljer. Det finns en dragning till att resa och en förmåga att anpassa sig till förändringar på det fysiska planet. De är båda mångsidig och fulla av resurser, men kan också båda känna sig rastlös under rutiner.

Båda har också en 5:a på ett av sina andra medvetandeplan:

Clinton har 5 på det mentala planet vilket betyder att hon är snabb i handling och tankar, nyfiken och vetgirig, att hon vill veta vad som händer. Hon har inte tålamod att göra samma sak om och om igen eller om hon inte är bra på det hon gör. Hon tycker om att ha flera järn i elden samtidigt, håller saker och ting och livet i rörelse. Hon är bra på att ta initiativ, ragga “kunder” och knyta kontakter, att representera företag och att vara verksam i offentlig anställning.

Trump har 5 på det emotionella planet vilket gör att han är undersökande och vill veta och komma underfund med vad andra känner. Han är en intressant och färgstark person, som tycker om omväxling – när det blir tråkigt går han sin väg. Han ser allt, missar ingenting men möter inte krissituationer så bra – mår inte bra av att fyllas med aggression eller kritik. Kan ändra föremålet för sina känslomässiga intressen lätt, utan att känna saknad.

Mentalt har Trump 3 vilket ger att han använder kunskap och fakta på ett kreativt sätt och färgar det med fantasi och visioner – han har en förmåga att prata i bilder så att människor ser, han skapar bilder i sitt språk. Han kan tänka ut saker och ting för sig själv och förverkliga det genom att arbeta med sin fantasi. Han kan arbeta med språket och bli en stor talare, förmedla drömmar och visioner (även författare – men talaren är mer här och nu så det är större betoning på att tala).

Emotionellt har Clinton 3 vilket gör henne uppfinningsrik och personlig när det gäller känslor, både i arbete och kärlek och att hon behöver beundran och att få uppleva, känna och se att hon är omtyckt. Hon funderar över saker och ting – men handlar sedan ofta impulsivt. Hon har en förmåga att sprida pengar och saker omkring sig och behöver ett kreativt/konstnärligt utlopp för sin energi, annars kan hon bli mycket frustrerad.

På det intuitiva planet har Trump 2 vilket gör honom ultrakänslig för allt som har med den andliga verkligheten att göra, men behöver inte vara medveten om det utan kan istället undra vad det är för fel på honom som är så känslig och förneka/skjuta undan det. Han kan också vara väldigt radikal.

Clinton har 5 på det intuitiva planet vilket ger att hon utan att vara medveten om det kan få allt från det intuitiva planet eftersom hon har en medfödd och naturlig förstelse för den högre gudomliga lagen – hon vet saker och ting utan utbildning och kan undra varför. Det är viktigt för henne att våga tro på vad hon vet, att lita på intuitionen och att använda sig av den intuitiva kunskapen. Hon är duktig på att undervisa och instruera andra – hur hon ska göra kommer till henne.

Karmasiffror 

Trump har alla siffror representerade i sitt namn, vilket betyder att det i det här livet är oerhört viktigt vad han gör för att hålla balansen och att välja den högre vägen – någonting som ligger helt och hållet i hans egna händer.

Clinton däremot saknar 2:an, vilket kan, framförallt i början av livet, ge en viss okänslighet inför andra och brist på tålamod med dem, en oförmåga att leva sin i andra människors position och situation och framförallt en otålighet med deras känslighet och uppmärksamhet på detaljer. Om man saknar 2 är man delvis här för att lära sig samarbeta, vara diplomatisk och att arbeta i partnerskap. Det är viktigt att lära sig ge av sig själv, att bidraga i samarbetet. Man ska också lära sig att stanna i bakgrunden. När den som saknar 2 förstår hur andra tänker och känner så kommer den i kontakt med sina egna känslor genom att den blir medveten om sin egen påverkan på andra. Clinton behöver andra, det finns inget annat sätt hon kan växa på. Hon kan vara vänlig och hjälpsam beroende på att hon har 3 och 6 i sin numerolgi, men oftast på sitt eget sätt, inte som andra skulle önska.

Dessutom kan man med numerologin titta på tajming – livet består av olika längre eller kortare cykler och perioder som antingen avlöser varandra eller löper parallellt.

Här är några av tidsuträkningarna för de båda presidentkandidaterna som gäller själva valdagen:

TRUMP

Cykel: 2 (från 60 års ålder och livet ut)
Med 2 här är det inte förvånande att Trump gett sig in i politiken eftersom det är vad talet i den här positionen kan innebära. Utmaningen är att kunna samarbeta och att vara villig att tjäna. Det ger också en känslighet och ett behov av att vara taktfull, diplomatisk och tålmodig för att få resultat.

Kraftperiod: 8 (54-81 år)
En tid som handlar om ansvar, affärer, pengar – den materiella sidan av livet, och om balans. Om Trump har sått klokt kan han vänta sig utdelning under denna period, få erkännande och belöning. Motsatsen är naturligtvis också möjlig – här kommer allt igen och tillbaka. 8 ger ett starkt driv att lyckas och det finns hjälp att få av betydelsefulla personer.

Tornspira: 8 (från 51 års ålder och livet ut)
Perioden står för styrka, mod, ambition, auktoritet och företagsamhet och kräver balans, mästerskap, intelligens och förmåga att bedöma och förstå sina medmänniskor, effektivitet och god ledarskapsförmåga. Det finns ett fokus på (och förvärvande av) egendom eller andra yrkesmässiga aktiviteter som har med ägande att göra. Arbetsuppgifterna är oftast och i huvudsak relaterade till affärer och tiden varken tolererar eller accepterar svaghet eller att försöka leka struts och förtränga saker och ting. Det ligger för engagemang i samhällsfrågor och organisationer och det finns möjlighet för erkännande och en framstående position. Ständigt upprepade ansträngningar skapar framgång och kan ge lyckade resultat med fina möjligheter till en position i samhället – det är en tid då personen lovas erkänsla. Det är bra att under den här tiden studera filosofi och medvetandeutveckling, psykologi och liknande samtidigt som det är väsentligt att jobba mer med intellektet än med känslorna. Den enda egentliga begränsningen är på det mentala planet – det är nödvändigt att vara mental flexibel – rigiditet kan begränsa möjligheterna till framgång.

Essens: 19/1 (2015-2019)
Under de här åren kan Trump arbeta hårt för att etablera sig själv. Han ser framåt och kan till och med vara visionär – men det är för personlig vinning. I hemlighet, i sitt inre, kan han känna sig dragen mellan en önskan att tjäna något större syfte och sina ambitioner för personliga framgångar – han kan känna sig sliten mellan sina personliga begär och sin hänsyn till andra och denna dubbelhet kan potentiellt sett orsaka honom en del inre konflikter. Han är skeptisk till ideal och idealister och kan intala sig själv att man måste vara realistisk i sitt sätt att hantera världen på. Risken är att han låter sig vägledas enbart av materialism och girighet – att han ger efter helt för sina personliga ambitioner och själviskhet, vilket dock leder till bekymmer eftersom människor därmed upplever honom som girig och självcentrerad och förhåller sig till honom utifrån det. Han kan också dras till människor som inte har några andra mål än sin egen personliga vinning och det kan leda till tveksamma affärsuppgörelser och till och med klammeri med rättvisan. Tiden kan också utmärkas av envishet och brist på flexibilitet  – karaktärsdrag som han av flera olika anledningar behöver hålla i schack. Han kan ofta komma att känna sig frustrerad eftersom han med sina ambitioner vill ha omedelbar behovstillfredsställelse. Utmaningen under den här tiden är att hitta en balans mellan hans egna världsliga behov och andra värden. I slutet av denna essens är han sannolikt på bättre fot materiellt men det kan också finnas en känsla av avskurenhet från andra.

Personligt år: 11/2
Personligt år 11 är snarlikt personligt år 2 – som handlar om samarbete och partnerskap, att utveckla det man initierade eller beslöt under föregående år. 11 kan föra en i rampljuset eller till en inflytelserik position. Det är en tid som för med sig inspirerat tänkande, originalitet, uppfinningar och genombrott i medvetandet, men då det också är viktigt att se upp med fanatism och överentusiasm.

Personlig månad: 22/4
4 handlar om ansträngning och arbete, att behöva vara disciplinerad, organiserad och få saker och ting gjorda. 22 som ligger bakom är en mycket stark materiell vibration då det kan handla om att engagera sig i stor skala, att förverkliga ideal, att vara till service på ett större plan.

Personlig dag: 3
Kan vara en glädjerik dag då han kan ha roligt och må bra tillsammans med sina vänner.

CLINTON

Cykel: 3 (från 61 års ålder och livet ut)
Är en period som handlar om att uttrycka sig själv och som i stor utsträckning vilar på ORDET – att tala, skriva, sjunga, skådespela etc – för att nå fram och ut. Med orden kan hon inspirera och få folk med sig och göra många och viktiga vänner och sociala kontakter som hon kan få utmärkt stöd och hjälp av.

Kraftperiod: 5 (54-81 år)
Det är en period av ständiga förändringar, av kommunikation och för att lansera sig själv. Det förstärker hennes förmåga att för att tala och att uttrycka sig och hon gör på så sätt viktiga sociala kontakter som hjälper henne i karriären.

Tornspira: 4 (från 52 års ålder och livet ut)
Perioden handlar om yttre händelser och påtagliga resultat, om att vara organiserad, ordningsam, strukturerad, systematisk, och att göra något som är nyttigt med praktiska handlingar och strävanden. Under den här tiden är Clinton chefen och den som planerar och behöver arbeta för framgången. Belöningen är att trägen insats kröns av resultat – och att resultatet är användbart för många.

Essens: 23/5 (2012-2019)
En period av framsteg då det oförutsedda med sannolikhet kommer att inträffa och ge förändringar som Clinton inte väntat sig men som är fördelaktiga för henne personligen i det långa loppet – en språngbräda till ett nytt och bättre liv. Gamla omständigheter och förhållanden kan raseras men det är just den processen som öppnar vägen till en intressant period av aktiviteter – det är en tid som handlar om att röra sig framåt och att vara förberedd på nya erfarenheter, nya kontakter, nya världsliga intressen, aktiviteter och resor. Hon kommer vara mycket social under den här tiden men behöver se upp med att ha för många järn i elden eftersom det skingrar och sprider energin och hennes krafter och kan leda till förvirring och förluster. Hon behöver hålla nervositet och otålighet i schack för att inte tillintetgöra periodens goda syften. Att gräla och tvista ger ingen tillfredsställelse utan fördröjer bara utvecklingen och sätter käppar i hjulet för de framsteg perioden annars utlovar.

Personligt år: 9
Allting kommer till ett avgörande. Det berättar om att hon på nåt sätt har förverkligat och fullbordat sina drömmar. Någonting som hon planerade för 9 år sen har nu fullbordats – därför kommer det också leda till någonting nytt MEN än är det inte tid för det – detta är ett år för att avsluta fullborda, göra färdigt –  det är viktigt att stanna kvar och göra klart och planera och förbereda men att ta det lugnt och inga initiativ förrän nästa personliga år. Det är också ett år som handlar om förlåtelse och medmänsklighet och filantropi, vilket innebär att stå över småaktigheter i sig själv. Hon kommer behöva ha en stark tillit och andlig förtröstan.

Personlig månad: 2
Handlar om samarbete, att vara diplomatisk och bry sig om detaljerna, det finstilta. Det är också en tid för att reflektera.

Personlig dag: 1
En dag för att starta någonting nytt, att följa sin intuition och att ha självförtroende, att inte vackla utan stå stadigt även om det blåser.

***

Med anledning av den senaste tidens utveckling där Trumps sexistiska inställning har kommit i dagern på ett explosionsartat sätt är det intressant att när man tittar på de olika fyramånadersperioderna ett personligt år kan delas in i så var han i skrivandets stund och fram till den 14 oktober inne i 16/7. Som jag skrev ovan handlar 16 om “egots fall” och även om det verkar rinna av honom som en gås så handlar det om den förödmjukelse som kan föregå och leda till att egot faller – vilket i grund och botten är en god sak även om det kan vara bökigt och smärtsamt i processen.

Vad gäller Trump verkar det som han i det här livet – i alla fall inte hittills – har förmågan att genomgå den förvandling som gör arroganta 16 till ödmjuka 7. Eller kommer det faktum att hans byk nu i allt större utsträckning tvättas offentligt och eventuellt leder till omkullkastande av hans planer vara det som gör att han får sig den nödvändiga knäck som behövs? Det är långt ifrån säkert och knappast troligt.

Siffrorna visar potentialer och utmaningar men till sist och syvende har vi ett fritt val hur vi ska använda våra energier.

Vem blir då USA:s nästa president? Det spekuleras, förfasas och hoppas, själv har jag trott att det blir Trump vilket skulle skaka om världen ordentligt – oavsett utgången är det ju ett ödesval inte bara för USA utan för hela planeten – men med den senaste händelseutvecklingen vet jag inte längre. Det verkar som om ingen annan gör det heller. Snart får vi veta, och fram till dess kan en hel del hända.

star

Observera att det finns fler uträkningar än dessa i en numerologi så detta täcker inte allt och ger mer av en känsla för och inte en fullständig bild vare sig av Clinton eller Trump.  En full numerologisk konsultation är både mer omfattande och djuplodande.

Gilla gärna min sida på Facebook så att du inte missar några blogginlägg i fortsättningen

4 Comments
 • Carina
  Posted at 14:31h, 16 October Reply

  Tack för dina fina intressanta budskap mm.
  Jag har numera flyttat min blogg….
  Kram från “bloggCarina”

  • Lady Casha
   Posted at 18:03h, 16 October Reply

   Tack Carina. Lycka till på nya adressen!
   Kram.

 • Jenny
  Posted at 19:06h, 17 October Reply

  Spännande! Jag gillar verkligen dina numerologitexter.

  • Lady Casha
   Posted at 21:21h, 17 October Reply

   Tack Jenny!

Post A Comment