Numerologi – om enkeltalen

De enkla talen är grunden för hela numerologin, det som allting annat bygger på. Siffrorna är symboler för en högre ordning som inte går att uttrycka på något annat sätt –  talen är en väg att kommunicera denna högre metafysiska verklighet till oss.

 

Allting bygger på det faktum att allt i universum är energi och att har sin egen vibration, en egen frekvens – som kan mätas i en skala från 1-9.

Alla tal kan reduceras till enkeltal – siffrorna 1-9 representerar allt som kan upplevas och erfaras, hela spektrat av mänskliga upplevelser och erfarenheter.

Space_Universe_018054_

Nollan – 0
Inom numerologin räknas nollan som en siffra och symboliserar det som fanns innan begynnelsen (innan “Big Bang” om man så vill). Den symboliserar också enhet och helhet och Allt som Är – detta något som har många namn beroende på tradition, kultur, filosofi eller religion – den Gudomliga Kraften eller Gud, det Högre Medvetandet, Ljuset, Kärleken eller Livet självt för att bara nämna några.

Nollan är ju till synes en cirkel och under antiken sa man att “Gudskraften” är en “cirkel vars centrum är överallt och dess omkrets är ingenstans”. Den har ingen början och inget slut, symboliserar evigheten, det oändliga, och det som ännu alltså inte kommit till uttryck, det omanifesta, det som existerar blott som potential eller latent idé.

Nollan lägger varken till eller drar ifrån utan förhöjer och aktiverar och bringar gudomligt beskydd. Varhelst nollan dyker upp manar den oss att lyssna på vår intuition och vårt Högre Jag och att tänka på helheten och inte bara oss själva.

Ettan – 1
Med Ettan föds egot, det lilla jaget, medvetandet, tanken. Ett är den igångsättande kraften, ledaren och pionjären som orädd går ensam och först, står själv och finner sin styrka i sin individualitet. Ettan skapar sitt eget liv efter eget initiativ, vill alltid vara fri och oberoende och representerar den manliga urkraften i universum, Yang.

Om Ettan är ur balans, blir den jag-centrerad, aggressiv och dominant.

Tvåan – 2
Vill inte vara ensam och kan till och med bli deprimerad av ensamhet. Två måste hålla balansen mellan sina två poler, rymma motsatserna och anpassa sig. Tvåan handlar därför alltid om partnerskap och samarbete, tålamod och diplomati, att skapa frid och fred. Ljuset är Tvåans drivkraft och här finns känsla för tajming, rytm, kultur och skönhet. Tvåan har kraften att kunna stå i bakgrunden och representerar den kvinnliga urkraften, Yin.

Om Tvåan är ur balans blir den alltför hyperkänslig, tillbakadragen eller stridslysten och kan förlora sig i detaljer.

kartandtinki1_peace-wallpapers_04
Trean – 3
Är resultatet av Ettans kraft och ledarskap och Tvåans mjukhet och anpassningsförmåga och står för kreativitet, lyckan i att bara finnas till, fantasi, inspiration. Allt är möjligt för Trean som ser saker och ting i sina visioner och använder ordet för att få allting att bli till och att inspirera andra. Trean har en magisk kraft och hennes uppgift är att vara kreativ, positiv och social och ge vidare av sin glädje till andra.

Ur balans kan Trean skvallra och prata meningslösheter; sprida sina energier för tunt så att ingenting blir av och bli svårmodig och oförsonlig.

Fyran – 4
Föds fram ur Tre och står för stabilitet, för att lägga en grund – är den som förverkligar (Treans) idéer, ger dem form genom att vara praktisk, systematisk och organisatorisk – Fyran kavlar upp ärmarna och strävar efter påtagliga resultat: utan Fyran skulle ingenting bli av och allt falla ihop. Fyran är självdisciplinerad och binder sig vid rutiner.

Ur balans kan Fyran sakna fantasi, fastna i sina rutiner och inrutade detaljer, vara extremt allvarlig och hamna i opposition med allt och alla.

VM_pentagram

Femman – 5
Symboliserar människan och hennes fem fysiska sinnen och handlar om att växa genom direkta erfarenheter, om föränderlighet, frihet och ansvar. Fem står för att vara aktiv, nyfiken, vetgirig; för framåtskridande, resursrikedom och idéer, för äventyr och resor. Femman är en test i den mänskliga erfarenheten och symboliserar som sådan en skiljeväg: antingen kan man hänge sig åt fysiska lustar och njutningar utan tanke på konsekvenser eller gränser, eller så kan man balansera det kroppsliga genom att utveckla själen och bli “upplyst”.

En obalanserad Femma kan vara mycket kritisk, impulsiv och otyglat otålig – med svårigheter att få resultat som följd.

Sexan – 6
Strävar efter balans och harmoni efter femmans erfarenheter och förändringar. Representerar medvetenhet, om det som är mörkt och det som är ljust. Står för kärlek och medkänsla och modersaspekten, med förmåga att läka, hela och att skapa. Är redo att ta ansvar, i familjen och samhället, att tjäna på olika sätt – är rådgivande och omhändertagande, kallad att hjälpa, bistå och assistera – när Sexan hörsammar sin kallelse får hon tiofalt igen. Här finns även en stark kreativitet och konstnärlighet: inre skönhet och harmoni uttryckt på det yttre planet.

Ur balans bågnar Sexan av alltför mycket ansvar, kan bära dem som egentligen kan gå själva, vara oförmögen att sätta gränser och martyr. Kan också tycka att hon alltid vet bäst själv och ha svårt att släppa taget.

artwork-monk_00284322

Sjuan – 7
Vänder sig inåt och är specialisten – söker svar på de existentiella frågorna, om meningen med livet, och perfektion. För detta behövs ett visst mått av ensamhet – vilket är viktigt för en Sjua för att kunna höra sig själv, sin själ. Måste vara sann mot sig själv i första hand och gå sin egen väg för att må bra. Även meditation är väsentligt för detta – för att förstå sig själv och sin roll i det stora hela. Sju är mental och intuitiv och inte emotionell och kan verka lite distanserad. Sju står också för allt som är naturligt, obehandlat, ursprungligt – Sjuan behöver naturen, att äta hälsosamt och leva sunt, ett enkelt liv utan stress.

Ur balans kan Sjuan vara misstänksam och hemlig, kalkylerande, kylig och avståndstagande.

Åttan – 8
Åttan är motsatsen till Sjuan och står för en pånyttfödelse – efter alla erfarenheter som Åttan gjort på resan från Ett till nu och efter Sjuans kontemplation är det dags att gå ut i världen och verka, att förverkliga de visioner och idéer som är hon samlat på sig. Åttan handlar om makt, inflytande, auktoritet och en position i samhället – att vara verksam i det yttre livet. Åttan är också det mest karmiska av alla enkeltalen – en Åtta som missbrukar sin position eller låter egot löpa amok skapar ett oerhört karma för sig själv. Behöver därför vara opartisk och balanserad – föra in andliga värden – och se upp med alla former av maktmissbruk. Kan behöva upprepa sina ansträngningar för att lyckas och därför också behöva se upp med svårmod.

Obalanserad kan Åttan köra över andra, överarbeta eller sätta så höga mål att de är omöjliga att nå, vara skrytsam, ärelysten, materialistisk och till och med våldsam.

QuanYincompassion

Nian – 9
representerar vårt högre, universella medvetande och handlar om att undervisa, om att förlåta, om medkänsla och att älska alla – den opersonliga, universella kärleken – och som en förlängning av detta: att tjäna. Att ge utan tanke på att få – det högsta målet för hela mänskligheten.

Nian är generös, tolerant och har tålamod med andra och det som är annorlunda, ser inga gränser mellan människor, dömer inte. Nian är också oerhört kreativ och konstnärlig, arbetar med färg, form, ordet.

Nian står också för avslutning, att slutföra och att göra klart, samt om att släppa taget.

När Nian är ur balans slösar hon sin fantastiska energi på fel saker, hon kan vara vårdslös både med ekonomi och kärlek, och hennes liv kan vara en emotionell berg- och dalbana.

Naturligtvis finns det väldigt mycket mer att säga om varje nummer, detta var bara ett smakprov och för att ge en känsla av talen och hur de förhåller sig till varandra. 

Nästa gång kommer jag berätta om bokstäverna. Välkommen tillbaka!

4 Comments